For mange virksomheder er kommunen en myndighed, man helst kun vil have sporadisk kontakt til. Men netværksalderen har også ramt kommunerne, og for et stigende antal af virksomheder er kommunen blevet en katalysator for grøn udvikling. Mange danske kommuner arbejder i dag aktivt med klimanetværk mellem forvaltningerne og lokale virksomheder. Og det virker.


Kommuner og virksomheder skal involvere sig sammen


Ifølge netværksekspert Andreas Rønne Nielsen fra Wanscher og Nielsen afhænger et effektivt kommunalt klimanetværk af en gensidig involvering mellem kommuner og virksomheder. Gensidigheden skaber nemlig produktive netværk. Det vil med andre ord sige, at netværk kan danne rammerne om nye initiativer og udviklingen af fx nye klimatiltag.Andreas Rønne Nielsen er ekspert i netværk hos Wanscher og Nielsen. (Foto: Wanscher og Nielsen)


“Netværk er nyttige på det stadie, hvor du endnu ikke kan drifte, men hvor det, du skal udvikle, er noget nyt og anderledes. Det skyldes, at du i netværk har mulighed for at gøre den uformelle viden blandt deltagerne synlig. På den måde arbejder man i fællesskab frem mod nye løsninger”, forklarer Andreas Rønne Nielsen.


Kontakten er skabt
Alle virksomheder har i forvejen en eller anden grad af kontakt med deres kommune. Enten fordi de er leverandør til kommunen på den ene eller den anden måde, eller blot fordi kommunen er den lokale myndighed, man samarbejder med om alt fra sygedagpenge til renovation. Det giver kommunen en unik adgang til virksomhederne, og ifølge Andreas Rønne Nielsen er det vigtigt at bruge denne kontaktflade som et fundament for et effektivt klimanetværk.


“Kontakten er skabt på forhånd, og så er skridtet til at etablere netværk lidt lettere at tage. Men netværk er også en stor udfordring for kommunerne. De hierarkiske strukturer, som præger mange kommuner, kan være en direkte forhindring for den videndeling, der er så vigtig i et netværk. Men set fra min stol er der en udviklingsproces i gang lige nu. Kommunerne vil gerne være mere helhedsorienterede, og mange steder arbejdes der for mere gennemskuelige systemer, hvor viden kan få lov at vokse frit. Jeg kan se et stort potentiale for grøn vækst gennem de kommunale netværk”, forklarer han.


Gensidig kontrakt er vejen til succes
Den gensidige kontrakt er altafgørende for om det kommunale netværk bliver en succes. Det betyder, at kommunerne skal forstå virksomhedernes udgangspunkt. Deltagelsen i et netværk skal helst gavne bundlinjen, medarbejderne, brandet eller kunderne. Ellers er det dødt på forhånd.


“Den forretningsmæssige forståelse ligger ofte langt fra den kommunale virkelighed. De kommunale netværk der for alvor skaber resultater på fx klimafronten, er baseret på en generel resultatorientering, der er mere lig den sædvanlige kultur i det private erhvervsliv”, slutter Andreas Rønne Nielsen.


Eksempler på kommunalt forankrede klimanetværk
Projektet Carbon 20 arbejder med at nedbringe CO2-udledningen fra små og mellemstore virksomheder med 20%. Det gør de bl.a. gennem lokale netværk i den enkelte kommune, hvor den kommunale medarbejder udveksler erfaringer og værktøjer med deltagervirksomhederne på de enkelte netværksmøder. Læs mere på projektet egen hjemmesiden.


I Projektet Formel M arbejder seks kommuner sammen med lokale virksomheder om at nedbringe CO2-udledning fra pendlertransporten med 10%. Også her er netværksarbejdet mellem den kommunale projektdeltager og de enkelte virksomheder altafgørende for projektets succes.


Ballerup Kommune oprettede i 2008 et netværk for de af kommunens virksomheder, der gerne vil arbejde med klima og energibesparelser. Klimanetværket mødes jævnligt og udveksler erfaringer om klima og energispørgsmål


I Århus Kommune arbejder Klimasekretariatet med nedbringelse af trafikken i bydelen Skejby. Her deltager en række lokale virksomheder i et transport-netværk, der arbejder på at kortlægge trafikken i området og iværksætte initiativer til at ændre transportvanerne i området.


Copenhagen Cleantech Cluster driver en række klimanetværk for københavnske virksomheder. Der arbejdes blandt andet med branchespecifikke netværk og innovationsplatforme.


Læs mere om Wanscher og Nielsen her.