Netværk & Videndeling

Gate 21 har en voksende partner- og medlemskreds repræsenteret af de virksomheder, videninstitutioner og kommuner, som går forrest, når morgendagens grønne løsninger skal findes. Med den stærke partner- og medlemskreds arbejder Gate 21 kontinuerligt på at opbygge både brede og specialiserede netværk med udgangspunkt i partnerkredsens behov. Fælles for netværkene er målsætninger om et fagligt højt niveau, innovative processer, adgang til nyeste viden og muligheden for at sparre med relevante aktører.

Udover de stærke netværk, der opstår mellem partnerne, der deltager i projekter og Living Labs har Gate 21 en række fora og arrangementer for partnere og medlemmer:

 

Borgmesterforum

Årligt møde for borgmestrene i Gate 21’s partner- og medlemskommuner. Der vælges hvert år to borgmestre til Gate 21’s bestyrelse. Læs mere her.

 

Strategisk Forum

Årligt arrangement hvor Gate 21’s partnere definerer partnerskabets strategiske udvikling.

 

Generalforsamling

Gate 21’s partnere inviteres hvert år til generalforsamling, hvor der udpeges medlemmer til bestyrelsen fra partnerkredsen.

 

Teknisk Direktør Forum

To gange om året samles de tekniske direktører fra Gate 21’s partner- og medlemskommuner til en faglig udveksling om fælles udfordringer og muligheder.

 

Projektudviklingsworkshops

Gate 21 inviterer løbende partnere og medlemmer til projektudviklingsworkshops inden for partnerkredsens fem indsatsområder.

 

Konferencer og videndeling

Gate 21 afholder ofte konferencer, seminarer, workshops og andre arrangementer, hvor partner- og medlemskredsen kan blive inspireret af ny viden.

 

Folkemøde

Gate 21 deltager i og holder med partnere og medlemmer fagrelevante debatter på Folkemødet på Bornholm.
Arrangementerne annonceres gennem nyhedsbrevene.

 

Ønsker du, at Gate 21 skal deltage i dit arrangement, kontakt venligst kommunikationschef, Marie Sisse Brown på: marie.sisse.brown@gate21.dk