Grøn vækst kan skabe op til 42.000 nye grønne job i Greater Copenhagen i 2035 i forhold til i dag

Danmark har et samlet grønt vækstpotentiale på 270 mia. kr. i årlig meromsætning i 2035 sammenlignet med i dag

De samlede globale investeringer i klimavenlige energiteknologier forventes at ligge på mellem 34.000 og 51.100 mia. kr. frem mod 2035

Grønne job er højproduktive, og værditilvæksten per ansat er høj

– Forord

Grøn Vækst i Greater Copenhagen

I Greater Copenhagen har vi samlet kræfterne fra Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne og alle kommunerne på tværs af de tre regioner. Det har vi, fordi vi vil være en samlet, stærk vækstmetropol, der tiltrækker virksomheder og dygtige medarbejdere.

Den grønne omstilling er en markant styrkeposition for os i Greater Copenhagen. Specifikt drejer det sig om vindenergi, energieffektivitet, fjernvarme, bioenergi og -brændsel samt vand. Med analysen her ønsker vi at vise perspektiverne i den grønne omstilling for vores fælles region.

195 lande har skrevet under på at bremse den globale opvarmning og holde temperaturstig- ningen på maksimalt to grader – og helst halvanden grad. Det kræver massive investeringer i grøn omstilling i alle verdens lande, regioner og byer.

Denne fælles analyse viser, at det samlede grønne vækstpotentiale i Danmark er på 271 milliarder kroner i meromsætning i 2035. Beskæftigelsespotentialet er op til 95.000 nye danske grønne fuldtidsjob.

Hvis vi bevarer vores nuværende markedsandele, vil den grønne vækst i Greater Copenhagen kunne nå op på 95 milliarder kroner i årlig meromsætning i 2035 og skabe op til 42.000 nye grønne job. Dermed vil den grønne beskæftigelse i Greater Copenhagen blive mere end fordoblet.

Men hvis dette vækst- og jobpotentiale skal indløses, kræver det, at vi som kommuner, regioner og land fastholder vores ambitionsniveau og nuværende markedsandel. Det kræver, at vi fortsat er i stand til at fremdyrke nye kommercielle succeser. Det kræver, at vi finder fælles løsninger på tværs af kommune- og regionsgrænser. Og det kræver, at vi kan sikre gode rammevilkår for det grønne erhvervsliv, så vi udvikler hele innovationskæden frem til nye eksportsucceser.

Gør vi dette – og gør vi det bedre end andre lande – vil det grønne vækstpotentiale dermed også være endnu større. I Greater Copenhagen står vi klar.

Sophie Hæstorp Andersen

Sophie Hæstorp Andersen

Regionsrådsformand i Region Hovedstaden

Jens Stenbæk

Jens Stenbæk

Regionsrådsformand i Region Sjælland

Steen Christiansen

Steen Christiansen

Formand, Gate 21, Borgmester i Albertslund Kommune