Grøn vækst kan skabe op til 42.000 nye grønne job i Greater Copenhagen i 2035 i forhold til i dag

Danmark har et samlet grønt vækstpotentiale på 270 mia. kr. i årlig meromsætning i 2035 sammenlignet med i dag

De samlede globale investeringer i klimavenlige energiteknologier forventes at ligge på mellem 34.000 og 51.100 mia. kr. frem mod 2035

Grønne job er højproduktive, og værditilvæksten per ansat er høj

Hvem står bag?

Publikationen er udarbejdet af Sustainia. Den er en del af projektet Energi på Tværs, der drives af Gate 21 på vegne af Region Hovedstaden. Projektet samler forsyningsselskaber – herunder ARC, CTR, Forsynings Helsingør, Hillerød Forsyning, HMN, HOFOR, Norfors, VEKS og Vestforbrænding – og kommuner i hovedstadsregionen om strategisk energiplanlægning på tværs. Region Sjælland har også bidraget til finansiering af analysen.

DAMVAD Analytics har stået for research og analyse, der ligger til grund for nærværende publikation. Analysen kan findes i sin helhed som DAMVAD Analytics, 2017: “Grøn Vækst i Danmark og Greater Copenhagen”. I DAMVAD Analytics’ afrapportering findes yderligere metodiske overvejelser om opgørelser af styrkepositioner og globale fremskrivninger, herunder valg af scenarier og kilder.

På baggrund af talmaterialet fra DAMVAD Analytics har Sustainia udarbejdet publikationen. Med udgangspunkt i talmaterialet har Sustainia stået for den visuelle identitet, det grafiske design og formidling af udvalgte pointer og nøgletal om Greater Copenhagen og Danmarks grønne job- og vækstpotentiale samt styrkepositioner.