<div data-configid="3055651/65200642" style="width:100%; height:700px;" class="issuuembed"></div> <script type="text/javascript" src="//e.issuu.com/embed.js" async="true"></script>

Download magasinet i pdf her

Kommuner kan skabe grøn vækst med symbioser

Danmark huser verdens ældste og mest kendte industrielle symbiose – i Kalundborg. Den har vist sig at kaste store både økonomiske og grønne gevinster af sig – med besparelser på op imod 300.000 tons CO2 og 2. mio. m3 vand om året.

Gevinsterne gælder ikke kun for Kalundborg. Alene i Region Hovedstaden vurderes potentialet for symbioser at kunne give besparelser for virksomhederne på næsten en halv mia. Britiske erfaringer er, at symbioser giver gevinster, der er 9 gange investeringen. Livscyklusanalyser af symbioser viser, at de største grønne gevinster hentes ikke mindst også uden for symbiosen – fx i form af mindre forsuring, partikelforurening og navnlig CO2-udledning.

Det gode spørgsmål er: Når symbioser åbner for så markante gevinster, hvorfor er Danmark ikke allerede spækket med symbioser? Og dernæst: Hvordan kan vi lære af Kalundborg og andre og skabe langt flere symbioser, hvor virksomheder går sammen om at bruge hinandens overskydende ressourcer?

Det har CONCITO sammen med Gate21 sat spot på i innovationsprojektet Cleantech TIPP. Udgangspunktet er et tvingende behov for at omstille vores altdominerende brug-og smid-væk-kultur til cirkulær økonomi. Med verdens femte største materialeforbrug og som europamester i affald har ikke mindst Danmark en bunden opgave. Samme budskab havde regeringens advisory board om cirkulær økonomi, da de før sommeren satte en tyk streg under det presserende behov for et ”paradigmeskifte”, hvor affald omdannes til værdifulde input.