Download magasinet i pdf her

Innovation i klimatilpasningen

Et klimarobust Danmark – nye veje til vækst.

Innovation er vigtig for klimatilpasningsindsatsen. Den skal sætte os i stand til at møde en klimafremtid, som er markant forskellig fra det, som det moderne menneske hidtil har oplevet. I vores del af verden vil der komme mere vand fra alle sider, mere varme og kraftigere vinde. Der hersker stor usikkerhed om omfanget af disse ændringer på lang sigt, men større risici og øget sårbarhed er vilkår, der skal håndteres.

Men innovation er også vigtig i lyset af den voldsomme udvikling, som vores bysamfund undergår – med fortsat tilflytning, øget koncentration af værdier og sårbar infrastruktur. Byerne står over for ”disruption” på så vitale områder som energi, transport, digitalisering, livsstil og cirkulær økonomi.

Det har CONCITO sammen med Gate 21 sat spot på i innovationsprojektet Cleantech TIPP