Noise and Emissions MOnitoring and radical mitigation (NEMO)

NEMO vil følge en todimensionel tilgang til forbedring af akustisk og luftkvalitet  i byområder og langs større infrastruktur.

Den første dimension omfatter udviklingen af en Europeisk løsning, for et nyt og forbedret autonomt sensor-system, der identificerer støjende og forurenende køretøjer i eksisterende trafik og gør disse oplysninger tilgængelige for betalingssystemer eller adgangssystemer. Systemet vil blive fuldt ud integreret i vej / jernbaneinfrastrukturen og vil kommunikerer med den eksisterende datastruktur af både køretøjs- / togoperatører og vej- / jernbanemyndigheder. Højemitterende køretøjer informeres af en bestemt app, et vejskilt eller gennem køretøjets infosystem og forhindres adgang til byens “Low Emission Zones”.

Den anden dimension handler om at udvikle en holistisk løsning til at begrænse støj og emissioner af passerende køretøjer. Dette tilgang omfatter optimering af vejbelægning, grønne barrierer, fotokatalytiske materialer og mikroplastikopsamling i asfaltlaget.

Den kombinerede effekt af dimension 1 og 2 vil være en forbedring af luftkvaliteten til vejtrafik og mindskning af  støjniveauet. Projektet vil omfatte fire pilotdemonstrationer i hhv. Italien, Frankrig og Spanien (to på vej, én på jernbane og én på shipping), hvor ​​de udviklede systemers ydeevne demonstreres, analyseres og formidles.

Gate 21 har ansvaret for formidlingen i projektet.

KONTAKT

Projektleder
Karolina Huss

karolina.huss@gate21.dk

Varighed

Maj 2020 – April 2023

Partnere

Gate 21, Cartif, Opsus RSE, IFSTTAR, Müller-BBM Rail Technologies, Sintef, RTB GmbH & Co. KG., Port Authority og Valerncia, Transport & Environment, Kasch.