Noise and Emissions MOnitoring and radical mitigation (NEMO)

NEMO vil følge en todimensionel tilgang til forbedring af akustisk og luftkvalitet  i byområder og langs større infrastruktur.

Den første dimension omfatter udviklingen af en Europeisk løsning, for et nyt og forbedret autonomt sensor-system, der identificerer støjende og forurenende køretøjer i eksisterende trafik og gør disse oplysninger tilgængelige for betalingssystemer eller adgangssystemer. Systemet vil blive fuldt ud integreret i vej / jernbaneinfrastrukturen og vil kommunikerer med den eksisterende datastruktur af både køretøjs- / togoperatører og vej- / jernbanemyndigheder. Højemitterende køretøjer informeres af en bestemt app, et vejskilt eller gennem køretøjets infosystem og forhindres adgang til byens “Low Emission Zones”.

Den anden dimension handler om at udvikle en holistisk løsning til at begrænse støj og emissioner af passerende køretøjer. Dette tilgang omfatter optimering af vejbelægning, grønne barrierer, fotokatalytiske materialer og mikroplastikopsamling i asfaltlaget.

Den kombinerede effekt af dimension 1 og 2 vil være en forbedring af luftkvaliteten til vejtrafik og mindskning af  støjniveauet. Projektet vil omfatte fire pilotdemonstrationer i hhv. Italien, Frankrig og Spanien (to på vej, én på jernbane og én på shipping), hvor ​​de udviklede systemers ydeevne demonstreres, analyseres og formidles.

Gate 21 har ansvaret for formidlingen i projektet.

For mere information om NEMO

Projektkoordinator
Dr. Dolores Hidalgo, Director of the Circular Economy Area, Fundación CARTIF
dolhid@cartif.es
Mobile: +34983546504

KONTAKT

Projektleder
Karolina Huss

karolina.huss@gate21.dk

Varighed

Maj 2020 – April 2023

Partnere

Gate 21,Audiotec Ingeniera Acustica, CARTIF, City of Florence, Gate 21, IFSTTAR, JRC – Joint Research Centre – European Commission, Kapsch TrafficCom AG, M+P, Müller-BBM, Müller-BBM Rail Technologies, OPUS RSE, OPUS Technology Solutions, Port Authority of Valencia, Regional authority of Toscana, Ricardo AEA Ltd., Sintef, Transport & Environment, University of Cantabria, University of Gustave Eiffel.

Finansiering

Budget € 6 564 892,50

Finasieret under H2020-EU.3.4., Grant agreement ID: 860441