’Torvet’ i City 2 var tæt pakket med klimainteresserede borgere, da klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen, borgmester Michael Ziegler og ejendomsdirektør i Danica Pension i lørdags indviede City 2s nye solcelleanlæg. Foto: Ninna Flor.
 
Dækker strømforbruget i 500 danske parcelhuse
Det samlede solcelleanlæg på taget af CITY2 udgøres af mere end 13.000 solceller og dækker et samlet solcelleareal på næsten 20.000 m2.

Nordens største tagbaserede solcelleanlæg vil årligt producere over 2.100.000 kWh, hvilket svarer til strømforbruget i mere end 500 danske parcelhuse. 


Det nye solcelleanlæg leverer fossilfri elektricitet de næste 25-30 år. Det svarer til en CO2-besparelse på over 20.000 tons over anlæggets levetid.
 
Solceller er perfekte til et storcenter
Anlægget er et synligt resultat af Danica Pensions langsigtede strategi for at understøtte omstillingen til et fossilfrit energisystem og et vigtigt led i Høje-Taastrup Kommunes ambitiøse klimaindsats. 
 
’Det nye solcelleanlæg i CITY2 yder optimalt i dagtimerne, og det er samtidigt det tidspunkt, hvor der er størst aktivitet i butikscentrene og dermed størst energiforbrug til blandt andet ventilation og køling. Investeringer i solcelleanlæg til butikscentre giver derfor rigtig god mening både fra et miljø- og investeringssynspunkt,” fortæller ejendomsdirektør Peter Mering fra Danica Pension. Foto: Ninna Flor.
 
Flere solceller på kommunens virksomheder
Solcelleanlægget følges tæt som led i projektet 'Høje-Taastrup Going Green', der skal vise, hvordan en kommune i samarbejde med øvrige aktører kan gennemføre en omstilling til fossilfri energiforsyning.
 
Høje-Taastrup Kommune og CITY2 skal blandt andet undersøge potentialet ved at udbrede solcelleanlæg i andre storcentre og lignende virksomheder. 

’Vi bliver i denne tid mindet om, at klimaudfordringerne er alvorlige, og Høje-Taastrup er i front, når det gælder klimaindsatsen i kommunerne. Vi har valgt at tage meget konkret fat i forhold til boliger, transport og energiforsyning, og vi gør det i samarbejde med virksomheder, foreninger og borgere. Derfor er vi også glade for samarbejdet med CITY2, hvor en stor andel af CITY2’s strømforbrug nu bliver produceret på centrets eget solcelleanlæg,’ siger borgmester Michael Ziegler.