Ny projektansøgning: Cirkulære Værdikæder (Bæredygtig Bundlinje 2)

af | sep 11, 2018

I samarbejde med en bred partnerkreds har Gate 21 udviklet en ny indsats om grøn og cirkulær forretningsudvikling hos små og mellemstore virksomheder i hovedstadsregionen. Projektansøgningen er indsendt til Vækstforum Hovedstaden og Regionalfonden

Formålet med det ansøgte projekt er at inspirere flere små og mellemstore virksomheder til at arbejde med grøn omstilling og cirkulær økonomi. Arbejdet skal resultere i energi- og ressourceeffektiviseringer og bidrage positivt til virksomhedernes konkurrenceevne og vækstpotentiale. Projektet har fokus på at styrke kommunerne og brancheforeningernes samarbejde med erhvervslivet på den grønne dagsorden – med fokus på at skabe varige og bæredygtige tiltag.

Virksomhederne vil blive tilbudt screening og potentialevurdering, processtøtte, netværksaktiviteter, hjælp til at udvikle en grøn forretningsmodel, rådgivning fra konsulenter og mulighed for investeringsstøtte. Hvis projektet bevilges, starter det i februar 2019.

NYT FOKUS

Projektansøgningen bygger videre på erfaringer og viden opnået i projektet Bæredygtig Bundlinje. Her samarbejder Gate 21 med 11 kommuner og erhvervscentre samt DTU og AAU om at hjælpe 100 små og mellemstore virksomheder med grøn forretningsudvikling. Bæredygtig Bundlinje slutter primo 2019,

I den nye ansøgning er der særligt følgende nye tilgange:

1) Intensiveret fokus på cirkulær forretningsudvikling
Projektet udvider ved at inddrage samarbejder i virksomhedernes værdikæde. Virksomhederne kan fokusere på at optimere i temaspecifikke og helt konkrete indsatser, som for eksempel madspild, logistikoptimeringer, energibesparelser eller cirkulær forretningsudvikling i samarbejde med kunder og leverandører.

2) Særligt fokus på oplevelsesbranchen og byggebranchen
Projektet samarbejder med en række stærke branchepartnere, der kan formidle tilbuddet til medlemsvirksomheder og forankre tilbuddet på sigt.

3) Implementering
Virksomhederne får mulighed for støtte til investering i nye grønne tiltag.

4) Efterspørgsel som drivkraft for grøn forretningsudvikling
Virksomhederne kan samarbejde med store virksomheder, som ønsker at samarbejde med leverandører. Projektet vil også understøtte dialogen mellem virksomheder og kommuner om miljøkrav i udbud.

BAG ANSØGNINGEN

Projektets partnere består af Københavns Kommune, Rudersdal Kommune, Miljø- og Energicentret i Høje Taastrup, Gentofte Kommune, HORESTA, Wonderful Copenhagen, Hotel- og Restaurantskolen, Dansk Byggeri, DTU, AAU, Cphbusiness, Energitjenesten Øst og groconsult.

Derudover er en række centrale brancheaktører interessepartnere.
I oplevelsesbranchen er det DRC (Danmarks Restauranter og Cafeer) og herunder REGA-netværket, FOOD, GoGreen, Foodservicenetværket, Invio, Esmiley samt centrale store virksomheder som BC Hospitality Group og Scandic.
I byggebranchen er det Green Building Council, Innobyg, NCC, MOE, SMVdanmark samt Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af byggeaffald.

Endelig har flere kommuner indgivet interesseerklæringer:
Ballerup, Furesø, Gladsaxe, Tårnby, Hørsholm, Høje-Taastrup, Hvidovre og Glostrup .

Kontakt Line Bech for spørgsmål.