Demonstrationsprojekter i 1:1 er meget vigtige som løftestang for at få sat nye energirigtige løsninger i spil i renoveringssager. Det er nødvendigt at ændre taktik, hvis Plan C inden for projektperioden (udgangen af 2012) og projektets ressourcer skal have gennemført de vigtige referenceprojekter.

I den kommende periode sættes ekstra ressourcer ind på, at skabe rammerne for teknologiafprøvning og innovativ brug af eksisterende løsninger i 1:1. I forlængelse af erfaringer fra projektet med ventilation på Vallensbæk Skole, igangsættes andre tilsvarende projekter på andre områder.

Hidtil har udgangspunktet været, at løse de energimæssige problemer, der er i en given bygning. Nu bliver udgangspunkt selve demonstrationselementerne, som f.eks. klimaskærm eller bygningsintegreret vedvarende energi. Der tages afsæt i en konkret problemstilling for demonstrationselementet og hvad der kendetegner den typiske bygning hvor elementet kan indgå. Derefter kommer dialogen med kommuner /boligselskaber om at finde en egnet bygning til afprøvningen. Arbejdet vil blive organiseret i arbejdsgrupper som der indbydes bredt til. Delprojekt 4 om renovering med merværdi vil ikke blive indkaldt som samlet projektgruppe.
 
De øvrige delprojekter fortsætter deres arbejde, og der er aktivitet inden for en bred vifte af områder. Interesse og fremdrift kendetegner arbejdet. Værdi for partnerkredsen er nøgleordet i prioriteringen af arbejdet, men der er mange tilgange til værdi i så bred en partnerkreds som Plan C repræsenterer. En øget satsning på demonstrationsprojekter i den kommende periode, kan få indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet med modeller og værktøjer i delprojekterne. I givet fald vil ændringer blive aftalt i delprojekterne.