Plan C´s kommende online portal RenProces vil tilbyde konkrete værktøjer til de enkelte faser af et renoveringsprojekt. Hvert værktøj sikrer på sin egen måde, at de bløde værdier som for eksempel kompetencer og videndeling får sin plads i renoveringsarbejdet på linje med U-værdi og kWt.


RenProces vil indeholde konkrete guidelines og værktøjer, der hjælper bygherrer med at skabe plads til en række vigtige overvejelser, som bland andet sammensætningen af det team, der skal gennemføre et renoveringsprojekt. Derudover er RenProces en fælles platform, hvor beslutninger og processer via en logbog løbende bliver beskrevet af beslutningstagerne. Det sikrer, at de involverede parter kan finde oplysninger om, hvilke beslutninger, der er blevet taget i forløbet og hvorfor for at skabe større gennemsigtighed i projektet.


“Som alle andre brancher er også byggebranchen kendetegnet ved forskellige faggrupper med forskellige kulturer, arbejdsmetoder og fagsprog. Vi har udviklet et værktøj, som skaber bedre forudsætninger for et fælles sprog mellem de mange deltagere i et renoveringsprojekt. Derudover ønsker vi at hjælpe med til en synliggørelse af beslutningsprocesserne. Det er i sidste ende med til at skabe et bedre resultat – det vil sige en mere energirigtig bygning”, forklarer Per Boesgaard, projektleder i Plan C og med i det team, der arbejder på den kommende portal.


RenProces lanceres efter planen i september 2012 og målgruppen er primært bygherre, bygherrerådgiver og projektgruppen i et byggeprojekt.


RenProces er blevet til i et samarbejde mellem Plan C-partnerne Københavns Kommune.