IQ Energy Nordic vil blandt andet introducere partnerkredsen for begrebet “grønne skoler”, hvor styringssystemer bruges aktivt af både lærere og elever.


IQ Energy Nordic, der sælger webbaserede IT-løsninger til online-måling af energiforbrug i bygninger, er blevet en del af partnerkredsen i Gate 21. Med partnerskabet håber IQ Energy Nordic at få mulighed for at demonstrere nye og intelligente teknologier til effektiv nedbringelse og styring af energiforbruget i offentlige bygninger.


“I særdeleshed vil vi have særlig fokus på brugeradfærd og dermed systemer, der kan benyttes af både institutionsledere, budgetansvarlige og teknisk personale,” fortæller Frank Schyberg, der er administrerende direktør i IQ Energy Nordic.


“Vores løsninger kan bruges i undervisningen på fx skoler. Vores system er skabt til kommunikation og oplysning til og med brugere af bygninger. Energi skal bruges med omtanke, og vi vil sørge for at energiforbruget bliver synlig i hverdagen. Vi har derfor et klart ønske om at få konceptet “green schools” på landkortet, som vi har haft stor succes med f.eks. i England,” fortæller Frank Schyberg.


IQ Energy Nordics systemer bliver i dag brugt bl.a. på “green schools” i England, men også hos McDonalds, Coca-Cola, Sony og Ford Motors. Virksomheden, der i dag har installeret deres online energiledelsesværktøj i virksomheder, på hospitaler og institutioner i 54 lande, vil også kunne bringe “best practice” på teknologier og processer ind i partnerkredsen.


“Helt konkret ønsker vi at gennemføre testprojekter, der synliggør den enorme effekt af, at der i alle former for ejendomsdrift og administration bliver stillet enkle men sofistikerede teknologier til rådighed med henblik på at bruge mindst mulig energi og opnå de ønskede normtal for nedbringelse af CO2-udledning i kommunale bygninger,” udtaler Frank Schyberg.


Læs mere om IQ Energy Nordic på virksomhedens hjemmeside >>