På Energi Øresunds fællesmøde 12. december præsenterede 14 internationale studerende fra IIIEE ved Lunds Universitet deres studieopgaver om strategiske energiløsninger i Øresundsregionen.Hent oplæggene her:
Biogas til transport ved Alex Leshchynskyy og Birgitta Stefánsdóttir

Brintceller til lagring af vedvarende energi ved Rowena Mathew og Paulina Aguilera

Energieffektivitet i nye byområder ved  Hilda Maria Gutiérrez

Grønt bygningsreglement for lejeboliger ved Jacob Policzer, Janice Kei-Yau Sin og  Christine Sum

Opbygning af multi-stakeholder netværk for at understøtte udvikling af energieffektivt byggeri ved Paroma Wagle

Policy instrumenter til at stimulere efterspørgslen på energieffektivt byggeri ved Amelia Mutter og  Leonie Sterk

Regulering af vindenergiprojekter ved Sonja Radmilovic

Strategier for offentlig kommunikation af vindenergiprojekter ved Natalie Cheong og Sarah Beckham Hooff

De otte studieopgaver er samlet i en rapport med titlen: Strategic Energy Solutions – A Case Study of the Öresund Region.