Hos Gate 21 er udgangspunktet klart: Kommunerne er centrale aktører i den grønne omstilling – som bygherrer, myndighed og forandringsagenter i samarbejdet med virksomheder og borgere.

”Vi oplever, at der hos kommunerne er stor interesse for at bidrage til grøn omstilling og vækst gennem offentlige-private samarbejder. Men kommunerne efterspørger værktøjer, samarbejdsmodeller og input til, hvordan offentlig- privat samarbejde inden for grøn omstilling og vækst kan integreres i kommuneplaner og strategier,” siger direktør i Gate 21 Poul Erik Lauridsen.

I samarbejde med KTC har Gate 21 derfor udgivet temaoplægget ’Grøn omstilling og vækst som tema i planstrategier og kommuneplaner’, som ifølge Poul Erik Lauridsen er et bidrag til kommunernes arbejde på det område. Målet er at bidrage til den kommunale diskussion om omstillingen til et bæredygtigt samfund, og at gøre det lettere for kommuner at integrere grøn omstilling og vækst i deres samlede virke.

Formanden for KTC Hovedstaden, by- og miljødirektør Phillip Hartmann fra Gladsaxe Kommune mener, at oplægget kan inspirere alle, uanset ambitionsniveauet.

”Oplægget er en god introduktion til arbejdet med grøn vækst og omstilling på det strategiske niveau.  Alle kan være med, og det indeholder gode anvisninger og eksempler. Vi håber, at publikationen bliver en god anledning til at sætte temaet på dagsordenen,” siger Phillip Hartmann.

Kommunerne kan understøtte erhvervsudviklingen
Poul Erik Lauridsen peger på, at den grønne omstilling kan være en vigtig driver for erhvervsudvikling og grøn vækst.

”Grøn omstilling og vækst er en dansk styrkeposition, og kommunerne kan i kraft af deres strategier og investeringer være med til at understøtte erhvervsudviklingen på det område. Eksempelvis repræsenterer energiområdet alene 56.000 jobs og står for en femtedel af vareeksporten. Grøn energiteknologi, som primært dækker over udnyttelse af vedvarende energi og teknologi til at øge energieffektiviteten, voksede med 17,6 procent i 2013. I samme år udgjorde grøn energiteknologi 56 procent af den samlede eksport af energiteknologi,” siger Poul Erik Lauridsen.

Hent oplægget ’Grøn omstilling og vækst som tema i planstrategier og kommuneplaner’ (pdf)

For mere information kontakt chefkonsulent Anders Thanning, Gate 21, på mobil 2961 7521 eller via e-mail: anders.thanning@gate21.dk