Plan C har kortlagt en række aspekter ved energirigtig renovering. Resultaterne er nu publiceret i form af en række rapport, som er tilgængelige på Plan C´s hjemmeside.


Læs blandt andet om:  • Serviceledernes arbejde med central styring af varme, ventilation mv. og deres anbefalinger til forbedringer af uddannelse, manualer og systemer.
  • Fordele og ulemper ved de nuværende beslutningsprocesser i kommunerne og de almene boligselskaber, og kriterier for den model for beslutningsprocesser, der skal udvikles i Plan C.
  • Handlingsplaner for en bæredygtig forsyning fra et internationalt til et kommunalt perspektiv.
  • Organisering og dialog i byggeprocessen.
  • Virkemidler til energieffektiv renovering.