45 fagfolk fra 20 partnervirksomheder deltog, da Hvidovre Kommune og projektet Plan C den 6.-8. december inviterede til idécamp om den fremtidige energirenovering af Hvidovre Medborgerhus. Medborgerhuset er i dag klassificeret som energiklasse F, men det ønsker klimakommunen at gøre noget ved.


I tre dage arbejdede campdeltagerne med at generere ideer til, hvordan medborgerhuset nedbringer energiforbruget og udnytter bygningen bedst muligt på kort og på lang sigt. Hvidovre Kommune ønskede blandt andet forslag til alternative køle- og opvarmningsmetoder, til øget udnyttelse af dagslys og til løsninger, der kan komme Medborgerhusets indeklimaproblemer til livs. Forud for campen havde Plan C gennemført en brugerundersøgelse, der skulle sikre at brugernes ønsker til indeklima og styring af lys, vand og varme blev indarbejdet.


”Vores formål med campen var at løfte det arbejde, vi laver lokalt, og det er virkelig lykkedes,” fortæller campens hovedarrangør Jeppe Friis-Hansen fra Hvidovre Kommune.


”Arkitekter, ingeniører og brugere har arbejdet rigtig godt sammen om at finde både kortsigtede og langsigtede løsninger på, hvordan energiforbrug nedbringes, indeklimaet forbedres og energistyringen optimeres. Herudover har vi fået rigtig gode forslag til, hvordan bygningen kan udnyttes og udvikles på lang sigt. De ideer havde vi helt sikkert ikke fået selv,” fortsætter Jeppe Friis-Hansen.


De gode ideer samler Plan C nu i et idékatalog, der skal bruges i det videre arbejde med renoveringen. Hvidovre Kommune og Plan C er desuden i gang med at undersøge, hvordan nye finansieringsformer kan fremme energirenoveringen af Hvidovre Medborgerhus.