Tema 2: Nye mobilitetsløsninger i og udenfor større byer

OM PROJEKTET

Mobilitet på Tværs vil forandre og forbedre den grønne mobilitet i Greater Copenhagen ved at implementere og involvere borgere i nye mobilitetsløsninger og ved at skalere ny mobilitet tværs af land, forstad og by.

I dette tema samarbejder seks partnere om at finde frem til de nye mobilitetsløsninger, der fungerer henholdsvis i, uden for og mellem de større byer. Uden for de store byer kan der ofte være langt fra hjemmet til stationen eller busstoppestedet og videre til de nærtliggende byer. Det er en barriere for at få den kollektive trafik til at understøtte sammenhængen på tværs af de større byer. Vi har brug for sammenhængende og let tilgængelige mobilitetsløsninger, hvor det er nemt at skifte mellem delebiler, cykler, bus og tog.

I seks cases vil partnerne teste, hvordan forskellige kombinationer mellem kollektiv trafik og andre bæredygtige transportmidler, kan styrke den sammenhængende rejse for borgerne i og uden for de større byer samt øge tilgængeligheden mellem byerne.

Læs case 1 her: Lund udvikler bæredygtig transport

Læs case 2 her: Pendlerne i Slagelse skal have grønne alternativer til bilen

Læs case 3 her: Det skal være nemmere at komme til og fra stationen i Nivå

Læs case 4 her: Kombinationen af elbiler og toget kan aflaste indfaldsvejene

Læse case 5 her: Kan samkørsel og cykelfremme få folk ud af bilen?

Projektet er støttet af:

PARTNERE

Danske kommuner: Fredensborg, Frederiksberg, Slagelse, Roskilde og Lejre

Svenske kommuner: Sjöbo, Tomelilla og Lund 

Andre aktører: Region Hovedstaden, Innovation Skåne, Gate 21, Mobile Heights, Concito, 4-Leaf Consulting, Movia, Roskilde Universitet og DTU Diplom

VARIGHED

April 2020 – september 2022

KONTAKT

Seniorprojektleder
Signe Poulsen

signe.poulsen@gate21.dk