Nye prototyper udviklet i projektet

I Den Regionale Datahub har projektet samarbejdet med Region Hovedstaden om at udvælge de rigtige cases og udvikle nye prototyper. Emnerne er udvalgt med udgangspunkt i regionens og kommunernes behov. Sammen har de udviklet en ny datamodel om eventdata og et bookingsystem, der gør det muligt at booke en ladestander.

Læs mere om prototyperne her:

Hvordan kan data bidrage til bedre kollektiv mobilitetsløsninger i forbindelse med events?

Ny datamodel om eventdata

Store kultur- og sportsarrangementer giver trafikale udfordringer. Mange tager bilen, men der er sjældent nok parkeringspladser, og det skaber trængsel. Samtidig udfordres den kollektive trafik, fordi de store kultur- og sportsarrangementer udfordrer kapaciteten i busser og toge. 

Den Regionale Datahub har fået udviklet en ny datamodel, der beskriver, hvordan data kan bidrage til at estimere transportbehovet i forbindelse med events. Datamodellen belyser, hvilke datakilder, der vil være relevante at inddrage, så trafikoperatører bedre kan tage højde for de mobilitetsmæssige udfordringer, der er omkring forskellige typer af events. Events som spænder fra større fodboldkampe, kulturarrangementer til Black Friday.

 

Fakta om prototypen

Datamodellen er udarbejdet af Hermes Traffic Intelligence i tæt dialog med Region Hovedstaden, Movia og Gate 21.

Det skal være nemmere at køre elbil

Book en Ladestander

Med ’Book en Ladestander’ testes muligheden for at reservere ladetid igennem appen Powerfuel. Det er første gang, det bliver muligt at bestille ladetid. Elbiler spiller en afgørende rolle i fremtidens grønne transport. Men før elbilernes fulde potentiale kan indfries, skal der først skabes den nødvendige infrastruktur, så elbiler nemt kan komme fra A til B – også over længere distancer. En af de større barrierer for at købe en elbil er, at det kan være svært at planlægge sin rute i forhold til, hvornår man har adgang til en ladestander (Kilde: Rapport fra Region Hovedstaden, 2020).

Derfor har Den Regionale Datahub fået udviklet en prototype, der skal gøre os klogere på, hvilke eventuelle barrierer, der er med booking af ladestandere, som der fremadrettet skal tages hensyn til, når infrastrukturen omkring elbiler skal udbygges og elbiler skal fremmes.

Læs afslutningsrapporten her:


Fakta om prototypen

Appen er tilgængelig på fem locations i første omgang – i Albertslund, Ballerup, Ringsted og Næstved.

Bag appen står Gate 21 sammen med Region Hovedstaden. De har samarbejdet med leverandørerne Schneider Electric og Powerfuel, der står udviklingen af bookingsystemet.

KONTAKT

Projektleder
Lise Søderberg 

lise.soederberg@gate21.dk