Nye stærke partnere i Gate 21

af | sep 4, 2017

I første halvår af 2017 er fem nye partnere trådt ind i Gate 21’s partnerkreds. Her kan du læse mere om Teknologisk Institut, Bornholms Regionskommune, Implement Consulting Group, advokatpartnerselskabet Elmann og innovations- og væksthub’en Bloxhub.

Teknologisk Institut

Teknologisk Institut er et polyteknisk institut og det største godkendte teknologiske serviceinstitut (GTS) i Danmark. Gennem mere end 100 år har Teknologisk Institut udviklet og formidlet fremskridt inden for en lang række teknologiske områder til erhvervslivet og samfundet generelt. Instituttet spiller en central rolle i udviklingen og anvendelsen af energi- og klimateknologier, med fokus på energieffektivisering, bæredygtighed, klimatilpasning og den igangværende omstilling til vedvarende energi.

Omdrejningspunktet for det nye samarbejde bliver blandt andet et større samspil mellem udvikling og implementering af smarte, energibesparende løsninger til bygninger og den efterfølgende drift og vedligehold i kommunerne. Det skal ske gennem undervisning og rådgivning af driftspersonale, der arbejder med eksempelvis intelligente bygninger og udvikling af demonstrationsprojekter inden for energieffektiv drift.

Du kan læse mere om samarbejdet mellem Teknologisk Institut og Gate 21 her.

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune går foran i den grønne omstilling i Greater Copenhagen-regionen med sin Bright Green Island-vision. Målet er, at øen skal være fossilfri og CO2-neutral i 2025. Sammen med Gate 21 vil Bornholms Regionskommune fokusere på at få flere virksomheder med på den bæredygtige bølge. Ved at udvikle grønne forretningsmodeller kan virksomhederne finde besparelsespotentialer og kan dermed reducere deres affaldsmængde, genanvende ressourcer eller spare på materialer og energi.

Implement Consulting Group

Implement Consulting Group er med 650 konsulenter et af Skandinaviens førende, full-service konsulentvirksomheder inden for gennemførelse af strategiske forandringer. Implement Consulting Group og Gate 21 udforsker sammen muligheder og udfordringer i den deleøkonomiske forretningsmodel for både virksomheder og offentlige institutioner. Implement Consulting Group og Gate 21 arbejder også sammen om at udvikle værktøjer til Smart City-strategiudvikling og -implementering med flere kommuner.

Elmann Advokatpartnerselskab

Elmann er en uafhængig dansk advokatvirksomhed, hvis afdeling for offentlig virksomhed og forvaltning har et specialiseret og dybdegående kendskab til den offentlige sektor samt det politiske miljø i forvaltninger og kommuner. Elmann har tæt kontakt med de relevante myndigheder og har stor erfaring med de vilkår, den offentlige sektor er underlagt og de dertil knyttede politiske processer. Elmann og Gate 21 vil blandt andet samarbejde om at udbrede Business Improvement Districts (BID), som er et offentligt‐privat partnerskab, hvor det fælles formål er en opgradering af by‐, bo‐ og arbejdsmiljøet i et afgrænset, urbant område.

BLOXHUB

BLOXHUB er et fagligt netværk og kontorfællesskab for bæredygtig byudvikling stiftet i juni 2016 af Realdania, Erhvervsministeriet og Københavns Kommune. BLOXHUB matcher medlemmer med nye partnere og bruger vidensdeling og samarbejde som drivkraft for innovation, vækst og eksport. BLOXHUB tilbyder blandt andet start up- og accelerator-programmer, innovative netværk til internationale samarbejdspartnere og adgang til en række aktiviteter og events inden for bæredygtig byudvikling. BLOXHUB og Gate 21 har tegnet et gensidigt partnerskab og vil sammen udvikle aktiviteter, der bidrager til at gøre Greater Copenhagen til verdens førende region for grøn omstilling og vækst.