Hjælp til medlemmer af Global Covenant of Mayors

Et nyt dataformat på Energi- og CO2-regnskabet er en håndsrækning til alle de kommuner, der i denne tid skal indberette CO2-opgørelser som led i deres medlemskab af Global Covenant of Mayors

af | 24. august - 2020 | Energiomstilling

Kommuner, der en med i den frivillige aftale Global Covenant of Mayors for Climate and Energy skal hvert år indrapportere en række oplysninger om deres klimaindsats på platformen CDP. Et element af denne ret omfattende indrapportering handler om emissionsdata. I år har GCoM valgt at ændre på måden som emissionsdata skal indberettes. Det betyder, at det GPC-dataudtræk fra Energi- og CO2-regnskabet, som kommunerne hidtil har brugt, ikke længere er kompatibelt. Og da indberetning af emmsionsdata er obligatorisk, stod kommunerne pludselig i en situation, hvor det ville være svært at nå at leve op til forpligtelserne i GCoM-aftalen.

Derfor har Realdania i samarbejde med Viegand & Maagøe og en række kommuner, arbejdet intensivt i løbet af sommeren for at gøre det muligt at lave dataudtræk i det nye CRF-format inden fristen for indberetning udløber d. 26. august.

En af de kommuner der har været direkte involveret i arbejdet med at omstille til det nye dataformat er Hørsholm Kommune, og her er man meget glade for, at det er lykkedes inden tidsfristens udløb:

”Det havde været en næsten umulig opgave for kommunerne at aggregere og udskille data i det nye format inden for tidsrammen. Alternativt skulle vi have haft en ekstern rådgiver til at løse opgaven på rekordtid. Så det har helt sikkert sparet kommunerne for både tid og penge, og sikret, at vi kan leve op til aftalen. Så de nye muligheder i Energi- og CO2-regnskabet er enormt værdsat”, lyder det fra Signe Gerdøe-Kristensen, klima- og energiplanlæggeri Hørsholm Kommune.

Det nye format er tilgængeligt for medlemmer af Energi- og CO2-regnskabet under ´Download’-fanen. Energi- og CO2-regnskabet er finansieret  af Realdania.

OM ENERGI- OG CO2-REGNSKABET

Energi- og CO2-regnskabet vil fremover være permanent tilgængelig på sparenergi.dk

Værktøjet har eksisteret siden 2012 og er siden 2018 videreudviklet i et samarbejde mellem Realdania, knap 40 kommuner og en række regioner.

Energi- og CO2-regnskabet er især tiltænkt kommunale energiplanlæggere, som får lettere ved at skabe overblik over det kommunale energi- og CO2-forbrug.

Data fra Energi og CO2-regnskabet kan ikke blot bruges i arbejdet med kommunale energi- og klimaplaner, men også til at skabe overblik og samarbejde på tværs af kommuner og regioner.

Energi- og CO2-regnskabet er fortsat i en betaversion og udbygges løbende med nye datasæt i tæt samarbejde med deltagerkommunerne.

Energi- og CO2-regnskabet ejes af Energistyrelsen. Sekretariatet består af Energiforum Danmark og Gate 21 som står for den løbende opdatering og vedligehold.

Flere nyheder om Energiomstilling:

Vær med i nyt projekt om lavbundsjorder

Læs mere her

DG STORE og REEL på Fehmarnbelt Days

Læs mere her

Energi på Tværs – konkrete resultater set fra VEKS

Læs mere her

 

Flere nyheder om Energiomstilling:

Vær med i nyt projekt om lavbundsjorder

Læs mere her

DG STORE og REEL på Fehmarnbelt Days

Læs mere her

Energi på Tværs – konkrete resultater set fra VEKS

Læs mere her