af | mar 7, 2017

Med det nystartede Academy 21 formidler Gate 21 den nyeste viden fra projekter til alle organisationens partnere og medlemmer. Det sker gennem masterclasses, workshops og mulighed for netværk med andre partnere.

I løbet af vinteren har Gate 21 holdt de første ’Academy 21’-arrangementer. Arrangementerne har været i masterclass-format, hvor projektledere og andre oplægsholdere giver inspiration og konkrete værktøjer til, hvordan erfaringer fra et projekt kan bruges af flere partnere og medlemmer.

”Vi ønsker med det nye Academy 21 at fremhæve den viden, de erfaringer og de metoder, som vi skaber i vores efterhånden ret betydelige projektportefølje – og ikke bare for de allerede involverede og dedikerede projektdeltagere, men for hele partner- og medlemskredsen,” siger Marie Sisse Brown, der er kommunikationschef i Gate 21.

Gode erfaringer til gavn for flere

Det nye år startede med en masterclass om projektet Test en Elcykel. I projektperioden fra 2013-2016 har næsten 1.700 personer lånt elcykler til at pendle mellem hjem og arbejde, og det har skabt nye vaner hos testpersonerne.

På masterclass’en deltog 21 personer fra Gate 21’s partner- og medlemskreds i oplæg og workshops om at få udbredt brugen af elcykler.

Projektleder Emma Liisberg fortæller om arrangementet:

”Formålet med masterclass’en var at føre projektet videre, så de gode erfaringer kan komme flere mennesker til gavn. Derfor satte vi virksomheder, der sælger og vedligeholder elcykler, sammen med medarbejdere fra kommunerne, så de sammen kan finde den løsning, der passer til borgernes behov.”

På workshoppen kom deltagerne med idéer til, hvordan kommunerne kan få flere til at sætte sig i sadlen.

”En af barriererne i forhold til at få flere til at bruge elcykler er, at de koster meget mere end almindelige cykler. På workshoppen kom der blandt andet en idé om en afbetalings- eller abonnementsordning, som kan gøre det mere tilgængeligt at investere i en elcykel,” forklarer Emma Liisberg.

Konkret viden om et komplekst emne

‘I februar holdt Gate 21 en masterclass om projektet Vækst via Energirenovering. Her fik 35 deltagere inspiration til lokale indsatser for at få flere ejere af en-familiehuse til at renovere deres hus, så de bruger mindre energi. Energirenovering er et komplekst emne med både økonomiske, bygningsmæssige og psykologiske aspekter, forklarer projektleder Signe Poulsen.

”Erfaringerne viser, at der er mange mekanismer i spil, når boligejerne skal beslutte, om de vil investere i energirenovering af deres hus. Derfor er det vigtigt at lave en langsigtet indsats, hvor man bliver ved med at formidle, hvorfor det giver mening at energirenovere sin bolig. Oplæggene på masterclass’en gav konkret viden om, hvordan kommunerne kan understøtte energirenovering hos borgerne, både i forhold til finansiering, planlægning og motivation,” siger Signe Poulsen.

I Region Hovedstaden kører arbejdet med energibesparelser blandt andet videre i Gate 21’s projekt Energi på Tværs II.

  • Academy 21 er en række arrangementer med vidensdeling som omdrejningspunkt.
  • Til arrangementerne deles den nyeste viden fra Gate 21’s projekter.
  • Arrangementerne er gratis for Gate 21’s partnere og medlemmer.