Ærøs unikke el-færge blev en realitet gennem Horizon 2020

af | apr 10, 2018

Horizon 2020 er EU’s største pulje for forsknings- og udviklingsprojekter med næsten 80 milliarder euro til rådighed mellem 2014-2020. Særligt for danske kommuner er der et uindfriet potentiale, da de i dag kun udgør to procent af de samlede danske partnere, der har opnået støtte. En af de kommuner, der har haft succes med at søge midler fra Horizon 2020 er Ærø Kommune. Kommunen har fået midler til et ambitiøst innovationsprojekt om at udvikle en 100 procent eldrevet færge til persontransport.

På Ærø har de høje grønne ambitioner og ø-kommunen vil ikke blot nøjes med at reducere deres CO2-udledning. De går efter at nulstille den. For at indfri det mål har kommunen blandt andet gennemgået deres færgedrift, der forbinder øen med fastlandet og derfor er en vigtig transportopgave. De nuværende færger udleder årligt 2.000 tons CO2.

Ønsket og ideen om en el-færge voksede sig til en ansøgning, der fik navnet E-Ferry. Ansøgningen kom igennem nåleøjet og modtog en bevilling fra Horizon 2020’s transportprogram.

E-Ferry udmærker sig ved at have et konkret og meget unikt udbytte i form af el-færgen ’Ellen’, der skal i drift på den 22 sømil lange rute mellem Søby og Fynshav. Det står i modsætning til mange andre forsknings- og udviklingsprojekter, hvor man typisk arbejder med prototyper, der som oftest er mere teoretiske end praktiske.

Ærøs erfaringer med Horizon 2020

Ærø Kommune har taget opgaven, risikoen og udfordringen på sig og bruger nu en driftsopgave til at fremme deres miljøstrategiske ambitioner og udvikle en elektrisk færge, der slår tidligere færgers rækkevidde.

”Vejen mod målet har ikke været ligetil, for på mange måder er det ukendt territorie for os som kommune at drive et innovationsprojekt, der ofte vil være forbundet med en vis risiko og balancegang mellem en kommunal hverdag og et internationalt flagskibsprojekt. Jeg synes også, at vi som kommune har pligt til ikke bare at løbe efter. Men det er i sidste ende en politisk prioritering”, Trine Heinemann og afslutter:

”På den ene side ønsker man sig internt i kommunen en færge, der kan sejle her og nu. På den anden side står partnerskabet og EU, der fokuserer på innovationsdelen og udviklingen af det unikke produkt med et batteri fra Schweiz, el-teknologi fra Finland og lokale, danske bådebyggerkræfter blandt andet fra Ærø”.

I dag tyder alt på, at kommunens arbejde og investering har kunnet betale sig. Trods forhindringer kan kommunen allerede bryste sig af flere succeser. Blandt andet var den schweiziske batterileverandør fra partnerskabet den første, der fik en typegodkendelse, som el-færgen kræver. Projektet har også medvirket til en øget opmærksomhed og nye internationale muligheder for øens virksomheder og bidragydere, der blandt andet betyder nye opgaver for de lokale rådgivende skibsingeniørsfirmaer og værft, der nu indgår i udvikling af hybridfærger.

Gode råd til andre kommuner:

Ud fra Ærø Kommunes erfaringer med processen omkring et Horizon 2020-projekt har de samlet følgende gode råd til andre kommuner, der ser muligheder i denne pulje.

 1. Forarbejdet er afgørende
  – afsæt tid til at afsøge markedet og bearbejde det politiske system
 2. Sæt eksplicitte mål for projektet, der passer ind i Horizon 2020’s rammer
  – men uden at gå på kompromis med projektet
 3. Udfordr gerne kommunens rolle
  – vær ikke bange for innovationsdelen, men tag den interne diskussion
 4. Forklar den interne forventningsafstemning og proces
  – innovationsprojekter går sjældent som forventet og beskrevet i ansøgningen, og det skal der være forståelse for i baglandet
 5. Vær ambitiøs!

FAKTA OM E-FERRY

Tidsramme

Projektet er i gang fra juni 2015 til juni 2019. I 2018 starter selve demonstrationsperioden, hvor færgen skal være i drift på ruten mellem Søby og Fynshav, der er 22 sømil lang tur retur.

Økonomi

Horizon 2020 finansierer udviklingen af færgen til projektets offentlige og private partnere i forhold til design, udvikling og test.

Se projektets detaljerede finansiering her: https://www.xn--el-frgeprojekt-3ib.dk/om-e-ferry/grundfakta

Partnere

Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut (DK), Hellenic Institute of Transport (EL), Leclanché GMBH/SA (D/CI), Rådgivende Skibsingeniører Jens Kristensen APS (DK), Søby Værft A/S (DK), Søfartsstyrelsen (DK), TUCO yacht værft APS (DK), Visedo OY (FIN) og Ærø Kommune (DK).

Relevante links

Se projektets hjemmeside:

www.el-færgeprojekt.dk

Læs det call som ansøgningen er baseret på:

mg-4.1-2014: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/mg-4.1-2014.html