Af Niels Kristensen (foto: Gate 21)
 
Den 18. september 2015 blev det afsluttende netværksgruppemøde afholdt i Energi På Tværs. 
 
Dagen startede med  en status på projektet, hvilke resultater der er opnået og hvordan det videre arbejde med etablering af et energisekretariat vil foregå. Herefter fremlagde Hans Henrik Lindboe fra EA Energianalyse de faglige resultater og anbefalinger, der er kommet ud af arbejdet med Energi På Tværs.
 
Efterfølgende blev Region Hovedstadens arbejde med udviklingen af en regional klimaplan præsenteret.  Her blev det slået fast at klimaplanen, som i stort omfang bygger videre på arbejdet fra Energi På Tværs,  skal  ses som et virkemiddelkatalog til at igangsætte handlinger om at indfri målet om et CO2-neutralt energi- og transportsystem i 2050.
 
Efter præsentation og status på Energi På Tværs og Region Hovedstadens Klimaplan, gik deltagerne i gang med en workshop. Her blev deltagerne inddelt i grupper, baseret på deres geografiske tilhørssted. Gennem gruppesammensætningen  blev deltagerne stimuleret til at tænke på tværs af kommunegrænser, og undgå silotænkning og suboptimering.  I grupperne blev deltagerne sat til at diskutere:
 
Udfordringer og muligheder ved omstilling af energi- og transportsystemet
Løsningsmuligheder og samarbejdspotentialer 
 
Dagen blev afsluttet med en sammenfatning af workshopresultaterne, hvorefter der blev sagt tak for et godt samarbejde i selskab med et glas champagne.
 
Det samlede PowerPoint-show for dagen kan findes her, mens en opsamling på de to workshops kan ses her