Kommune inddrager borgere i lysprojekt: Øger tilfredshed og viden om lys

Albertslund Kommune har taget borgerne med på råd i et kæmpe lysprojekt. Det har vist sig at styrke projektet og sikret, at flest mulige borgere er tilfredse.

Park LED lampe fra Phillips, i et af de boligområder, der har fået ny udendørsbelysning. Foto: Albertslund Kommune

Albertslund Kommune er i fuld gang med at udskifte godt 10.000 lyspunkter på gader, stier og pladser. De gamle glødepærer og kviksølvlamper bliver udskiftet med moderne LED-belysning, som sparer energi og giver bedre belysning i de mørke timer.

Arbejdet er ikke afsluttet endnu, men processen med at inddrage borgerne har indtil videre været en succes ifølge en evaluering udarbejdet af Albertslund Forsyning og DTU.

 

Borgerne med på råd

Borgerne har været involveret i processen fra begyndelsen, både når det kommer til planlægning, valg af lysarmaturer og evaluering. I 2016 nedsatte Brugergruppen, som er kommunens kontakt- og samarbejdsforum i forhold til borgerne, et udvalg ledet af kommunalbestyrelsen. Udvalget udarbejdede i 2017 en plan, der udstak retningslinjer og køreplan for at udskifte gadebelysningen i Albertslunds boligområder. Planen blev sat i værk i 2018.

I forbindelse med projektets opstart lavede Albertslund Kommune prøveopstillinger med de forskellige typer LED-lysarmaturer og spurgte borgerne til deres oplevelse af design og lyskvalitet. For at få den bedste feedback blev der udpeget såkaldte ’lysambassadører’ i hver af projektets 52 grundejerforeninger.

Ifølge Albertslund Kommunes evaluering har den lange opbygning til selve udskiftningen medført en øget viden om belysning og teknologier hos borgere og politikere. Borgerne udtrykker generelt tilfredshed med at blive inddraget og processen – også selvom denne har taget lang tid.

 

Positive erfaringer

Evalueringerne har været overvejende positive, og borgernes oplevelse af lyskvaliteten i de nye armaturer er – med få undtagelser – markant bedre på alle parametre som tryghed, orientering, farvetone, blænding samt ydre fremtoning og bidrag til bebyggelsen i en helhed.

Rasmus Pram Nielsen er projektleder for udendørs belysning i Albertslund Kommune. Han mener, at inddragelsen af borgerne har tilføjet værdi til projektet:

”Borgerne har været med til at tilpasse projektet, så de er tilfredse. De er virkelig glade for det, så det har helt sikkert givet værdi at have dem med på råd.”

Projektet i Albertslund startede som en del af projektet Lighting Metropolis, der arbejder for at udvikle, teste og demonstrere bæredygtige og intelligente belysningsløsninger i Greater Copenhagen. Læs mere om Lighting Metropolis her.

Albertslund Kommunes mål med den nye belysning

  • At styrke bæredygtighed gennem energioptimering og dermed også forbedre driftsøkonomien.
  • At efterprøve om den nye belysning forbedrer lyset ud fra et teknisk perspektiv på kommunale og private veje og lever op til krav i vejregler.
  • At involvere borgerne i kommunens 52 grundejerforeninger i udskiftningsprocessen
  • At undersøge hvordan den gamle og nye gadebelysning opleves af borgerne med hensyn til at skabe sikkerhed, god orienteringsevne, øget velbefindende og til at bidrage til identitet og æstetik i boligområder.

Kilde: Albertslund Kommune

Flere nyheder om Smarte Byer & Lokalsamfund:

Klimavenligt lys skal skabe bedre indeklima i Roskildes institutioner

Læs mere her

LIVING LABS – MERE END EN LYS IDÉ

Læs mere her

Den Regionale Datahub inviterer til markedsdialog om optimering af vejkapaciteten

Læs mere her

 

Flere nyheder om Smarte Byer & Lokalsamfund:

Klimavenligt lys skal skabe bedre indeklima i Roskildes institutioner

Læs mere her

LIVING LABS – MERE END EN LYS IDÉ

Læs mere her

Den Regionale Datahub inviterer til markedsdialog om optimering af vejkapaciteten

Læs mere her