DET ER SMART!

DET ER SMART!

Klimaforandringerne er en realitet. Nogle af dem oplever vi allerede på tæt hold, mens andre først rammer os i en nær eller fjern fremtid. Det samme gælder løsningerne: Nogle af dem kender vi allerede, og andre skal vi opfinde. Hvis vi skal lykkes med at omstille...