FUTURE | Case 3: Balancering af energistrømme mellem forskellige systemer og bygninger

af | jun 26, 2019

Foto: Johan Nilsson

På hospitaler er der ofte behov for både varme og afkøling på samme tid. Indtil nu er disse varer ydelser købt og produceret uafhængigt af hinanden, men det er både dyrt og øger miljøpåvirkningen skaber sandsynligvis en unødig miljørisiko. 

Casen vil finde nye, innovative løsninger til smarte energisystemer med balancering af varme og kulde som omdrejningspunkt. Der tages udgangspunkt relevante bygninger på Skåne Universitetshospital i Malmø, som testes og valideres under projektet. Hvis belastningerne fra forbruget af varme og afkøling kan afbalanceres imod hinanden eller imellem bygninger og bygningsdele, kan der opnås betydelige energibesparelser og miljøgevinster. Ved at kombinere spildvarme med varmepumper og smart styring, er det for eksempel muligt at udnytte spildvarmen (fra f.eks. serverrum) som varmekilde andre steder på hospitalet. Eksempelvis til opvarmning af genoptræningsbassiner. 

Ambitionen med casen er at opnå kvantitative resultater inden for projektets tidsramme, både til energioptimering og til reduktion af Region Skånes CO2-fodaftryk og energiforbrug. Ønsket er at levere skalerbare løsninger og erfaringer, der har potentiale til replikation i Sverige, Danmark og relevante EU-lande.

 

Webinar omhandlende energifleksibilitet

 

 

Resultater: Læs om casens slutresultater i afslutningsrapporten her. 

Tidsperspektiv: I 2020 startede testene og kan derfor overlevere et færdigt anlæg i 2021

Samarbejdspartnere: Region Skåne, E.ON

Kontaktinfo: Per-Otto Bengtsson

FUTURE består af syv visionære casesamarbejder på tværs af de tre regioner i Greater Copenhagen. De syv cases tester og demonstrerer forskellige teknologier, værktøjer eller forretningsmodeller inden for vedvarende energi eller udnyttelse af ressourcer. 

Læs mere om projektet FUTURE her.

FUTURE  støttes af Den Europæiske Regionaludviklingsfond & Interreg ÖKS, samt tre regioner.