FUTURE | Case 3: Balancering af laster mellem forskellige system og bygninger

af | jun 26, 2019

Foto: Peter Liljenberg

Balancering af energi kan give betydelige energi- og miljøgevinster 

På et akutsygehus er der ofte behov for både varme og afkøling på samme tid. Indtil nu er disse varer købt og produceret uafhængigt af hinanden. Det er dyrt og skaber sandsynligvis en unødig miljørisiko. Hvis det havde været muligt at afbalancere disse to varer mod hinanden, ville det have været at foretrække, både omkostningsmæssigt og miljømæssigt.

Dette projekt sigter mod at finde passende belastninger, som kan afbalanceres imod hinanden i eller mellem bygningerne. Ved at forbinde disse lavværdige affaldsvarmebelastninger med et ledningsnet, suppleret med en varmepumpe og smart styring, kan der opnås betydelige energi- og miljøgevinster.

Mulige delinger er:

  • Restvarme fra kryofryser kan være varmekilden til babypoolen
  • Komfortkølingskondensordelen kan forvarme varmt vand og VVC
  • Kølespolen, der er installeret til affugtning af luften i driftshallerne, kan via kondensatoren opvarme affugtningsluften til OP-rummene.

Casen vil prøve at finde nye, innovative løsninger til morgendagens smarte energisystemer på et akutsygehus.

 

Tidsperspektiv: I 2020 forventer det, at testene kan starte, for at overlevere et færdigt anlæg i 2021

Samarbejdspartnere: Region Skåne, E.ON

Kontaktinfo: Per-Otto Bengtsson

FUTURE består af syv visionære casesamarbejder på tværs af de tre regioner i Greater Copenhagen. De syv cases tester og demonstrerer forskellige teknologier, værktøjer eller forretningsmodeller inden for vedvarende energi eller udnyttelse af ressourcer. 

Læs mere om projektet FUTURE her.

FUTURE  støttes af Den Europæiske Regionaludviklingsfond & Interreg ÖKS, samt tre regioner.