Bevægelsessensorer er en del af fremtidens by

af | jun 26, 2019

Foto: Comlight.

Når det kommer til smart og energieffektiv belysning er der ingen vej udenom bevægelsessensorer. Mulighederne med teknologien er mange, men markedet møder stadig en vis tøven hos kommunerne.

Hver dag er millioner af lygtepæle og anden gadebelysning over hele verden tændt, også på tidspunkter, hvor der ikke er behov for det. Ifølge den hollandske virksomhed Tvilight, der producerer smart gadebelysning, koster gadebelysningen i Europa 27 millioner euro om dagen.

Et af skridtene i retning mod bedre, smartere og meget energieffektiv gadebelysning er at bruge bevægelsessensorer. I Europas førende living lab for intelligent udendørsbelysning og Smart City-teknologier, DOLL Living Lab i Albertslund, hvor mange store virksomheder demonstrerer deres produkter, har de bemærket en forandring i markedet.

“Mange af de Smart City-løsninger, der senest er blevet sat op i DOLL, har bevægelsessensorer og vi forventer at se mange flere fremover,” siger Kim Brostrøm, der er leder af DOLL Living Lab.

“Vi ser også, at flere og flere virksomheder arbejder sammen om at skabe nye produkter, fordi bevægelsessensorer kan kombineres med gadebelysning og trafiktælling, bare for at nævne nogle få eksempler på de mange muligheder,” tilføjer han.

Sparer op til 80 procent energi

Én af de virksomheder, der demonstrerer deres produkter i DOLL Living Lab, er hollandske Tvilight. Ifølge grundlægger og administrerende direktør Chintan Shah, er der tre store fordele ved at integrere bevægelsessensorer i gadebelysning.

“For det første kan bevægelsessensorer hjælpe med at spare en hel del energi, faktisk op til 80 procent. Vi regulerer lysstyrken i de mindre travle timer af døgnet ved at dæmpe lyset, når der ikke er nogen mennesker i et område. Så snart bevægelsessensoren opfanger aktivitet, for eksempel en fodgænger, cykel eller bil, lyser de omgivende gadelygter automatisk op. I stedet for kun at tænde én lampe og lyse direkte på personen, skaber vi en ring af lys omkring personen for at øge vedkommendes sikkerhedsfølelse. Denne ring følger borgeren. Så det er ligesom Michael Jacksons moonwalk, men med gadelys,” forklarer Chintan Shah.

“For det andet kan bevægelsessensorer bidrage til at reducere omkostningerne til vedligehold, fordi lyset ikke brænder ved fuld styrke hele tiden, og for det tredje kan vi minimere lysforureningen, der forstyrrer natdyr og fugle, ved at reducere lyset, når der ikke er brug for det.”

I stedet for at tænde én gadelampe over en person tænder Tvilights bevægelsessensor en ring af lys rundt om vedkommende for at øge tryghedsfølelsen. Foto: Tvilight.

Bevægelsessensorer understøtter intelligent planlægning

En af Tvilights produkter bliver brugt på over 100 togstationer i Holland, og selskabet har vundet udbuddet om at forsyne over 350 stationer med smart belysning, der er baseret på bevægelsessensorteknologi.

“Togstationer er en unik form for offentlige rum med ofte meget lange perroner. Der er meget få mennesker uden for myldretiden. Lyset skal være af en vis styrke af hensyn til ældre mennesker og personer med særlige behov. Med bevægelsessensoren kan vi regulere lysstyrken afhængig af, hvornår folk er der og dæmpe eller skrue op for lyset i henhold til det,” siger Chintan Shah.

Med bevægelsessensorerne kan Tvilight også lave “heatmaps” over togstationerne, som kan bruges til at indrette stationen smartere og placere faciliteter såsom informationsstande og kiosker, hvor passagererne er, og til at vise rengøringspersonalet, hvor på stationen der har været flest mennesker og dermed er brug for mere rengøring.

Tvilight lancerer snart en række bevægelsessensorer, der er kompatible med standarden ”Zhaga book 18.” Standarden er udviklet af det globale Zhaga-konsortium, der består af internationale belysningsvirksomheder. Formålet er at sætte en række specifikationer op, der gør det muligt at anvende LED-lyskilder fra forskellige leverandører på kryds og tværs og i sammenhæng med en bevægelsessensor eller et kommunikationsmodul.

Tvilights bevægelsessensorer bruges på over 100 togstationer i Holland for at øge sikkerheden og reducere unødigt lys. Foto: Tvilight.

Markedet er klart

Den norske virksomhed Comlight har i mange år produceret et unikt bevægelsessensorsystem til udendørsbelysning, men i år lancerer virksomheden også en version, der er tilpasset Zhaga-standarden for at gøre det lettere for byerne at opgradere gadebelysningen. Virksomheden leverer bevægelsessensorer, der kan monteres på enhver form for lysarmatur.

Ifølge grundlægger og salgsdirektør i Comlight Siri B. Damsleth er potentialet for bevægelsessensorer stort. Comlight var de første til at sende teknologi til bevægelsessensorstyret belysning på markedet, og teknologiens potentialer er nu blevet understreget af mange aktører i branchen såvel som mange byer og kommuner.

“For ti år siden var markedet absolut ikke klar, men nu er det. Og det skyldtes sandsynligvis de armaturer, der fandtes dengang og de tekniske udfordringer der var med at dæmpe belysningen i de armaturer. Men med de nye, smartere LED-armaturer har vi meget bedre mulighed for at styre lyset,” siger Siri B. Damsleth og peger på Zhaga-standarden som en måde at gøre det lettere for byerne at opgradere og tilføje funktioner til deres armaturer.

 

Byerne er nødt til at tage det næste skridt

Der er dog stadig en vis skepsis at spore hos mange kommuner, siger Siri B. Damsleth. Processen med at implementere bevægelsessensorer og anden ny teknologi i gadebelysningen er lang, fordi hver enkelt kommune vil afprøve den grundigt, før de vil skalere løsningerne op og installere dem i større dele af byen.

“Og så hvis så nabokommunen ønsker at gøre det samme, starter de forfra i stedet for at bruge de erfaringer, den første kommune har gjort sig. Så det tager lang tid for virksomheder som os at få teknologien til at blive udbredt igennem store projekter,” forklarer Siri B. Damsleth.

“Men der er allerede sat tusindvis af bevægelsessensorer op over hele Europa, og med dem har vi bevist potentialet, besparelserne, sikkerheden og robustheden, så nu er det op til markedet og kunderne at tage det næste skridt. Det er derfor, det er så nyttigt for os at være en del af DOLL Living Lab, fordi der kan man se teknologien i funktion i et 1:1 bymiljø.”

“Mit vigtigste budskab er nok, at markedet er modent, og det er vigtigt, at kommunerne og konsulenter forstår, at teknologien er klar. Og så skal de sige: “let’s go!” afslutter Siri B. Damsleth.

Eksempler på bevægelsessensorer på gadelamper. Foto: Tvilight.

Foto: Comlight.

En del af fremtidens by

DOLL Living Lab vil arbejde med business case-potentialet for bevægelsessensorer i smart udvikling af fremtidens byer. Formålet er at få mere viden om teknologien, økonomien og anvendeligheden forbundet med de forskellige løsninger.

DOLL vil kombinere tests af bevægelsessensorer med tests af andre teknologier i living lab’et, såsom førerløse busser, dynamiske signalanlæg, 5G-kommunikationsteknologi og intelligente belysningssystemer. Dette vil ske i samarbejde med EU Horizon 2020-projektet LINC og Interreg Baltic-projektet LUCIA – der begge har Gate 21 som officiel partner.

LINC-projektet tester førerløse busser i Albertslund senere på året, og LUCIA samarbejder med Hamborg og andre byer i Østersøregionen om offentlige indkøb af grøn, energieffektiv belysning med fokus på bevægelsessensorer.

Læs mere om DOLL Living Lab, LINC og LUCIA.

 

Næste skridt

Både Tvilight og Comlight arbejder ud fra en devise om at give byerne den rette mængde lys, når og hvor det er nødvendigt. Til dette formål ser virksomhederne mange muligheder i at bruge bevægelsessensorer. Det omfatter blandt andet at basere deres produkter på Zhaga-standarden.

Tvilight arbejder også med gadebelysning, der skifter farve fra person til person for at skabe lysbaserede oplevelser i det offentlige rum.

Comlight har for nylig lanceret en løsning til trafiktælling, der er velegnet til projekter, hvor byen eller kommunen har brug for data til smart byplanlægning, men løsningen kan også bruges til at indstille lysniveauet i henhold til trafikvolumen.

Flere nyheder om Smarte Byer & Bygninger:

Et år med Fællesskabet for Dynamiske Data

Læs mere her

Webitall skaber innovativt værktøj i samarbejde med Gate 21 og otte danske kommuner

Læs mere her

BLOGINDLÆG: Kalder alle klima-ninjaer!

Læs mere her

 

Flere nyheder om Smarte Byer & Bygninger:

Et år med Fællesskabet for Dynamiske Data

Læs mere her

Webitall skaber innovativt værktøj i samarbejde med Gate 21 og otte danske kommuner

Læs mere her

BLOGINDLÆG: Kalder alle klima-ninjaer!

Læs mere her