Biogaskonference: fra madaffald til biogas

af | sep 4, 2017

Foto: Sofie Hougaard Nielsen

Hvordan kan vi blive bedre til at sortere organisk affald fra husholdningsaffaldet og bruge det til at lave biogas og gødning til landbruget? Projekterne Biogas2020 og Biogas Action inviterede kommuner, forsynings- og affaldsselskaber til konference for at drøfte erfaringer og muligheder for at indsamle og forbehandle organisk affald til produktion af biogas og derefter udnytte det afgassede biomasse som gødning i landbruget.

Kildesorteret organisk affald (KOD) spiller en central rolle i omstillingen fra fossil til grøn energi og et cirkulært samfund, hvor vi recirkulerer næringsstoffer og fører dem tilbage til landbruget. I år 2022 skal 50 procent af husholdningsaffaldet genanvendes, lyder en af målsætningerne i regeringens ressourcestrategi ”Danmark uden affald” fra 2013. For kommunerne er indsamling og udnyttelse af KOD et nødvendigt middel til at nå målsætningerne.

KOD er en værdifuld ressource og fordelene ved indsamling og bioforgasning af affaldet er mange. Brugen af biomassen som gødning minimerer udvaskningen af kvælstof til grundvandet og øger recirkulering af næringsstoffer markant. Samtidig kan genanvendelsen af det organiske affald give mere biogas, som kan bruges til varme, el og brændstof til for eksempel busser.

Flere kommuner indsamler og genanvender organisk affald

På konferencen fortalte flere fageksperter om udviklingen inden for indsamling og bioforgasning af KOD.
Daniel Lynge Hansen fra Vestforbrænding fortalte om affaldsselskabets arbejde med at få gang i indsamlingen i flere af deres 19 ejerkommuner. De senere år er flere af kommunerne begyndt at sortere madaffald fra, og nu indsamler næsten tre ud af fire ejerkommuner kildesorteret organisk affald fra borgerne. I Ballerup Kommune er flere borgere i 2017 begyndt at sortere det organiske affald fra og mængden af genanvendt affald i kommunen er steget kraftigt. I 2015 blev 26,8 procent af alt kommunens affald genanvendt og ved udgangen af 2017 kan det tal være oppe på 36,7 procent.
Flere af oplægsholderne på konferencen pegede på optimering af sorteringen som et vigtigt element i en øget biogasproduktion. Jo renere det organiske affald er fra starten, jo billigere bliver processen. Derfor skal der fokuseres på, at sorteringen sker korrekt hos borgerne.

Mere cirkulær økonomi

Lektor Tyge Kjær fra Roskilde Universitet pegede i sit oplæg blandt andet på, at den cirkulære tankegang omkring organisk affald, biogas og biomasse skal styrkes – særligt i forhold til at øge kredsløbet af næringsstoffer i landbruget.
I produktionen af biogas skal der derfor optimeres på alle parametre i en sammenhæng: indsamling, sortering, transport og forbehandling af både gylle og KOD, forgasning, afsætning og forbrug af biogas og biomasse samt beskæftigelse inden for sektoren.

Landbruget vil gerne have biomasse

At interessen for recirkulering af den næringsrige, afgassede biomasse er stor, bekræftede chefkonsulent Anette Vestergaard fra Økologisk Landsforening i et oplæg. Hidtil har fysiske og kemiske rester i biomassen sat en stopper for at en del landmænd, særligt mejeriproducenter, har været interesseret i at bruge den som gødning.
Derfor efterlyste flere af konferencens deltagere og oplægsholderne klare grænseværdier, så der er kontrol med biomassens oprindelse og fysiske urenheder og kemikalier (for eksempel tungmetaller og medicinrester) i biomassen.

Du kan læse mere om Biogas2020 her.

Oplæg og andet materiale fra Biogaskonferencen kan findes her.

Program for Biogaskonferencen den 17. august 2017

 • Jakob Bro Lorenzen, leder, Dansk Fagcenter for Biogas:
  Dansk Fagcenter for Biogas og Biogas Action
 • Tyge Kjær, lektor, Roskilde Universitet:
  Biogas anno 2017 – hvad er tendenserne og hvilke muligheder er der fremover?
 • Daniel Lynge Hansen, konsulent, Vestforbrænding:
  Nye erfaringer med indsamling og kildesortering af organisk affald fra husholdninger.
 • Rasmus Nør Hansen, videnskabelig forskningsassistent, Roskilde Universitet:
  Forbehandling af KOD – beskrivelse af processer, teknologier og driftsdata fra tre forskellige forbehandlingsanlæg.
 • Tyge Kjær, lektor, Roskilde Universitet:
  Anlægskoncepter og råvaresammensætning – hvordan kan KOD indgå i biogasanlæg?
 • Bjarne Bro og Chitra S. Raju, Billund Vand:
  Erfaringer med sambehandling af KOD og spildevandsslam i biogasanlæg.
 • Bruno Sander Nielsen, sekretariatsleder, Foreningen Biogasbranchen
  Mejeribranchen giver grønt lys for at bruge madrester som gødning.
 • Morten Carlsbæk, fagkonsulent, DAKOFA:
  Kvaliteten af det organiske affald og spildevandsslam til jordbrug – nye undersøgelser.
 • Anette Vibeke Vestergaard, chefkonsulent, Økologisk Landsforening:
  Afsætningsmuligheder hos økologiske landbrug – muligheder og fremtidige perspektiver.