Bornholmsk destilleri øger produktionskapacitet og styrker lokale samarbejder

Bornholm Distillery plukker smagene til deres spiritus i den vilde natur på klippeøen, og derfor lå det lige for at styrke virksomhedens fokus på bæredygtighed. Det gør den gennem lokale samarbejder og investering i et nyt, større destilleringsapparat, som kan spare energi og samtidig øge produktionskapaciteten.

Foto: Bornholm Distillery.

På den nordlige del af Bornholm ligger Slotslyngen, hvor skov, lyng og får møder klippekyst og hav. Her samler Bornholm Distillery bær og blomster, som giver smag til virksomhedens spiritusprodukter såsom gin og akvavit. 

Med destilleriets afsæt i at bruge naturen omkring sig er det oplagt at inddrage bæredygtighed i virksomhedens branding, men det har den indtil for nylig ikke gjort så meget ud af, fortæller ejer og stifter Martin Kofoed. 

I 2019 kom Bornholm Distillery med i projektet Bæredygtig Bundlinje Bornholm, som hjælper små og mellemstore virksomheder med at gøre deres forretningsmodel mere grøn og bæredygtig. 

”At arbejde med bæredygtighed er dels personligt motiveret, fordi jeg går op i det, dels er det en del af fortællingen om vores virksomhed. Vi har haft tanker om bæredygtighed længe og går op i, at alle investeringer skal foretages på den mest bæredygtige måde. Men vi har ikke brugt det aktivt i markedsføringen. Det er først nu, hvor vi har implementeret større tiltag, at vi kan bruge det som en del af en større fortælling om virksomheden,” fortæller Martin Kofoed. 

Om Bornholm Distillery

Bornholm Distillery blev etableret af Martin Kofoed i 2017 under navnet Østersøens Brænderi. I 2021 fik virksomheden sit nuværende navn. Virksomheden fokuserer på lokale råvarer og producerer små partier af kvalitetsspiritus, herunder gin, akvavit og den bornholmske specialitet honningsyp.

Nyt destilleringsapparat

Med deltagelsen i projektet har Bornholm Distillery fået nye indsigter og konkretiseret og fokuseret sine bæredygtighedsindsatser. 

“Vores mindset er blevet drejet ind på bæredygtighed.”
Martin Kofoed, ejer, Bornholm Distillery.

Én af indsatserne er investeringen i et nyt destilleringsapparat, som Bornholm Distillery har fået økonomisk støtte til gennem en investeringspulje i projektet. Det nye apparat har en kapacitet på 500 liter, så det bliver muligt at producere mere gin ad gangen end med det nuværende apparat, som rummer 200 liter. Desuden kan Martin Kofoed nøjes med at destillere spiritussen én gang i stedet for to.  

Destilleringsapparatet er dampopvarmet, hvilket er mere energieffektivt end det nuværende anlæg, som opvarmes af el-opvarmet olie. Overskudsvarmen fra apparatet kan bruges til at varme virksomhedens lokaler op om vinteren, hvilket øger energieffektiviteten. 

Destillation

Destillation er en metode til adskillelse af væsker eller faste stoffer med forskellige kogepunkter. Adskillelsen foregår ved at opvarme blandingen i en beholder, indtil et af stofferne fordamper. Dampen afkøles til fortætning, og kondensatet opsamles i en separat beholder. Et apparat, som kan udføre destillation, kaldes et destillationsapparat. 

Destillation har været kendt i mange hundrede år og har været benyttet til fremstilling af stærke drikke såsom spiritus og til fremstilling af parfumer. I nyere tid er destillation blevet en af de vigtigste processer i den kemiske industri. Det mest fremtrædende område er fremstilling af gas, benzin, dieselolie og så videre ved destillation af jordolie. 

Ordet destillation kommer af det latinske destillatio ‘neddryppen’, af de- og stilla ‘dråbe’. 

Kilde: lex.dk og Wikipedia.dk 

En cider skal normalt destilleres to gange for at være ren nok. Med det nye destilleringsapparat kan Bornholm Distillery nøjes med at destillere én gang, hvilket gør processen mere effektiv og sparer energi.
Foto: Bornholm Distillery.

Varmen fra apparatet kan også bruges til at varme vand op til at mæske ind (et led i destilleringsprocessen, hvor for eksempel malt, korn eller frugtpulp frigiver enzymer og stivelse til vandet, så det kan fermenteres). 

Beregningerne i den nye forretningsmodel viser, at Bornholm Distillery kan spare penge som følge af investeringen. Om besparelserne vil kunne ses på elregningen lige foreløbigt, er dog tvivlsomt, da energipriserne er steget markant siden projektet startede, fortæller Martin Kofoed. 

Bornholm Distillerys bæredygtighedstiltag

  • Investering i nyt destilleringsapparat, som er mere energieffektivt og kan producere mere. Varmen fra anlægget kan desuden anvendes til andre formål i produktionen eller opvarmning af lokaler. 
  • Bruger naturlige, lokale eller økologiske råvarer. 
  • Ændret produktionsregnskab, så det fremgår tydeligt, hvilke produkter, der er økologiske. 
  • Forædling af pulp fra mosteri til frugtbrændevin. 
  • Brug af cradle-to-cradle-certificeret emballage og etiketter. 

Lokale samarbejder i en globalt udfordret tid

Den markante lokale identitet i Bornholm Distillery er blevet forstærket gennem nye samarbejder på øen.

“At handle ultralokalt skal være en del af bæredygtigheden.”
Martin Kofoed, ejer, Bornholm Distillery.

 

Han peger på, at lokal selvforsyning giver ekstra god mening, når der er ustabile tider i verdensøkonomien. 

”Sådan som verden udvikler sig, viser det, at vi skal forholde os lokalt, for vi er globalt sårbare.” 

Virksomheden har mødt stor fleksibilitet og hjælpsomhed hos andre producenter på Bornholm i forhold til at skaffe de rette råvarer, og det har overrasket Martin Kofoed positivt. 

”Folk er indstillet på at tage nogle ekstra skridt, dels i bæredygtighedens tegn, dels fordi vi kan bruge det i fortællingen om Bornholm.” 

Som eksempel fortæller Martin Kofoed om den kommen, som destilleriet bruger i deres akvavit. Der er stort set ikke blevet dyrket kommen på Bornholm siden 1800-tallet, men det har han nu lavet om på. Han fandt tilmed en gammel, bornholmsk sort, som flere lokale fødevareproducenter gerne ville prøve at dyrke. En frugtplantage greb bolden og producerer nu kommen til destilleriet.

Det er fedt, at så mange har mod på at hjælpe, og at folk er interesserede i at eksperimentere.
Martin Kofoed, ejer, Bornholm Distillery.

 

Et andet eksempel er den symbiose, Bornholm Distillery håber at kunne indgå i, når de overtager restmaterialer fra et lokalt mosteri. Med det nye destilleringsapparat vil destilleriet forædle pulpen til frugtbrændevin eau de vieaf gærede frugter, som ellers ville blive sendt til et biogasanlæg.

Gode råd fra Bornholm Distillery

  • Hav et åbent sind. 
  • Vær omstillingsparat. 
  • Undersøg markedet. 
  • Få hjælp fra nogen, som har styr på det, for eksempel fra lignende brancher. 

Med lokale samarbejder er der kort fra jord til bord. Martin Kofoed har planer om at bruge pulp fra et bornholmsk mosteri til at lave blandt andet frugtbrændevin og bruge lokal byg til at producere whisky med.
Foto: Bornholm Distillery.

Er du blevet inspireret?

Du kan blandt andet få hjælp og inspiration til at komme i gang med den grønne omstilling i din egen virksomhed her:

Bæredygtig Bundlinje Bornholm

Bornholm Distillery har været en del af projektet Bæredygtig Bundlinje Bornholm. Her har mere end 50 bornholmske små og mellemstore virksomheder fået tilbudt uvildig rådgivning, workshops og udvikling af en grøn forretningsplan. De grønne forretningsplaner har kigget på virksomhedernes potentiale for energi- og materialeeffektiviseringer, cirkulær økonomi og grøn forretningsudvikling. Der har i projektet været fokus på virksomheder inden for brancherne turisme, håndværk, fremstilling, byggeri og fødevarer. 

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Fra Aalborg til København: 14 offentlige, almene og private bygherrer vil have mere genbrug i byggeriet

Læs mere her

Nu hæver 14 bygherrer ambitionerne for genbrug i byggeriet

Læs mere her

Bæredygtig bevidsthed skaber nye fødekilder og vaner hos Bornholms Rovfugleshow

Læs mere her

 

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Fra Aalborg til København: 14 offentlige, almene og private bygherrer vil have mere genbrug i byggeriet

Læs mere her

Nu hæver 14 bygherrer ambitionerne for genbrug i byggeriet

Læs mere her

Bæredygtig bevidsthed skaber nye fødekilder og vaner hos Bornholms Rovfugleshow

Læs mere her