Byggeaffald bliver forvandlet til ressourcer i Roskilde og Høje-Taastrup

Byggeriet i Danmark bruger stadig større mængder råstoffer. Samtidig resulterer bygge- og anlægsprojekter i enorme mængder affald og overskudsjord. Et nyt projekt skal sikre, at byggeaffaldet og jorden i fremtiden bliver genanvendt som ressourcer i nye kredsløb.

Jordens ressourcer er knappe. Alligevel bliver der hvert år brugt 55.000 tons sand, grus og sten i byggeriet, der samtidig genererer store mængder affald og overskudsjord, som ofte køres langt væk. Alene i 2017 resulterede de danske bygge- og anlægsprojekter i 4,5 millioner tons affald og 8,3 millioner tons overskudsjord. Det viser tal fra Danmarks Statistik og Miljøstyrelsen.

Det vil kommunerne Roskilde og Høje-Taastrup sammen med Region Hovedstaden, RUC, Bygherreforeningen, Gate 21 og en lang række europæiske partnere lave om på i et nyt projekt kaldet CityLoops.

”I fremtiden skal vi alle genbruge og genanvende mere end vi gør i dag. Det gælder i høj grad også byggeriet, hvor det for eksempel er helt oplagt at bruge byggeaffald fra nedrivninger som materialer i nyt byggeri. Og her er det, at vi som kommune kan gå forrest og stille krav til vores byggeri,” siger Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup Kommune.

Startskuddet til projektet lød mandag den 28. oktober 2019, da borgmestre og politiske repræsentanter fra syv europæiske byer mødtes i Høje-Taastrup og underskrev en deklaration, der sikrer arbejdet for bedre udnyttelse og ganvendelse af materialer i byggeriet.

Region Hovedstaden står bag projektet

“Verden har brug for, at vi i langt højere grad bliver i stand til at kunne genbruge byggeaffald til nye byggerier og dermed spare en masse ressourcer og energi på at skaffe helt nyt sand, grus og sten. Projektet, som Region Hovedstaden har taget initiativ til, vil søge at løse den udfordring. At vi i dag slet ikke er i stand til at genbruge materialer i den grad, vi ønsker det, er en udfordring, der skal løses på tværs – i Danmark og i Europa. Det er derfor dette projekt er vigtigt og rummer en masse potentiale,” siger Kim Rockhill, der er formand for klimaudvalget i Region Hovedstaden, som står bag projektet.

I løbet af de næste fire år vil partnerne i CityLoops udvikle værktøjer, der blandt andet skal sikre at genanvendelige materialer bevares, når bygninger nedrives, og at kvaliteten af materialerne bliver testet for indhold af farlige stoffer.  Der skal skabes en pålidelig og velfungerende forsyningskæde, hvor materialerne kan opbevares og afsættes til andre byggeprojekter, som skal være garanteret, at de kan få de nødvendige mængder i den rette kvalitet. Derudover vil der blive udviklet produkter og metoder, som erstatter for eksempel sand, grus og sten med genanvendte byggematerialer og overskudsjord.

Danske demonstrationsprojekter i Høje-Taastrup og Roskilde

I Høje-Taastrup er der flere byfornyelsesprojekter og byudviklingsprojekter i gang. I CityLoops vil kommunen udvikle løsninger for flow af materialer mellem byggepladserne. Det skal både spare CO2 og råstoffer. Materialerne skal ikke transporteres så langt, og man sparer de råstoffer og den energi, som fremstillingen af nye materialer kræver.

Også i Roskilde Kommune er der stort fokus på bæredygtigt byggeri. For eksempel vedtog kommunen tidligere i år, at alle større kommunale nybyggerier skal have bæredygtighedscertificeringen DGNB. Desuden arbejder Roskilde Kommune bevidst og ambitiøst med en formuleret ejendomsstrategi og bruger bygherrerollen aktivt for at skubbe på udviklingen af byggeriet og implementering af verdensmålene. I CityLoops vil området Musicon blive brugt som laboratorium for udvikling og test af løsninger.

”Som offentlig bygherre har vi en særlig forpligtigelse, når det handler om at skubbe byggeriet i en bæredygtig retning. Ikke bare i Roskilde Kommune, men også hos andre. Det er ambitionen, at de erfaringer og den viden, vi skaber i CityLoops, skal sprede sig som ringe i vandet til alle landets kommuner,” siger Roskildes borgmester Tomas Breddam.

Om City Loops

  • City Loops har deltagelse af følgende byer: Apeldoorn (Holland), Bodø (Norge), Mikkeli (Finland), Porto (Portugal), Sevilla (Spanien) samt Høje-Taastrup og Roskilde kommuner.
  • Projektet skal løbe over fire år og har fået 75 millioner kroner af EUs Horizon 2020-midler, hvoraf de danske partnere modtager 11,5 millioner kroner
  • De danske partnere er Roskilde Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Region Hovedsatden, RUC, Gate 21 og Bygherreforeningen.
  • Idéen til City Loops er opstået i Danmark og har derefter inspireret flere byer i Europa.
  • Byggeaffald udgør den største affaldsfraktion i Europa med 25-30 procent af den samlede affaldsmængde.

Læs mere om CityLoops her

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer, Nyheder:

Det skal være let for virksomheder at spare på energien

Læs mere her

Vil din kommune teste nyt værktøj til et grønnere affaldstilsyn?

Læs mere her

Bæredygtige Bornholm: Erhvervsfremmemidler sikrer virksomheder arbejdsro til grøn omstilling

Læs mere her

 

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer, Nyheder:

Det skal være let for virksomheder at spare på energien

Læs mere her

Vil din kommune teste nyt værktøj til et grønnere affaldstilsyn?

Læs mere her

Bæredygtige Bornholm: Erhvervsfremmemidler sikrer virksomheder arbejdsro til grøn omstilling

Læs mere her