Case: Opfølgning bidrager til at opnå og fastholde besparelser og forbedringer i renoveringsprojekter

Hvordan sikrer man, at man faktisk får de besparelser og forbedringer, der var hensigten, når man udfører et storstilet renoveringsprojekt? Egedal Kommune fandt ud af, at svaret på dette spørgsmål er løbende at følge op på og teste installationernes ydeevne.

af | 2. december - 2020 | Energiomstilling

Som en del af den samlede energiplan satte kommunen sig for at reducere energiforbruget. Dette omfattede renovering af de tekniske installationer i de kommunale bygninger. I stedet for blot at fokusere på at mindske energiforbruget besluttede kommunen, at de gennem projektet også skulle forbedre indeklimaet og vedligeholdelsesniveauet. Beslutningen er baseret på et Multi Service Contracting mindset (MSC), som betyder, at flere systemer inddrages i renoveringsprojektet. Resultaterne fra en folkeskole i kommunen, Boesagerskolen, tjener som et godt eksempel på de effekter, denne tankegang kan give.

Brugeroplevelser er værdifulde input

Før renoveringen startede kortlagde Dansk Energi Management de mulige initiativer inden for energirenovering. Dansk Energi Management målte også indeklimaet på ti skoler og gennemførte undersøgelser blandt 500 medarbejdere om deres oplevelse af indeklimaet. Brugeroplevelser er værdifulde, fordi nogle aspekter af en energirenovering kan være svære at måle kvantitativt. Resultaterne blev brugt til at afklare, hvilke løsninger der skulle vælges i renoveringsprojektet, og de gav en baseline at sammenligne med efter renoveringen var afsluttet. Egedal besluttede, at renoveringsprojektet skulle omfatte udskiftning af ventilationssystemet, optimering af varmesystemet og bygningsstyringssystemet (BMS), implementering af fjernaflæsning af elmålere og installering af ny belysning.

Flere opfølgende test før 1-årsgennemgang

Efter renoveringen på Boesagerskolen i 2019 fulgte Dansk Energi Management op på systemernes performance – denne opfølgning fungerede som case i projektet EFFECT4buildings. Traditionelt består en opfølgning kun af en 1-årsgennemgang. I stedet blev der udført flere opfølgende Performance Operation Tests mellem overdragelsen og 1-årsgennemgangen, og det gav interessante resultater.

Energiforbruget og kvaliteten af indeklimaets afhænger i høj grad af årstiden, så den løbende test blev også udført for at kontrollere, at installationerne fungerede, ikke kun lige efter overdragelsen, men også over tid og i forskelligt vejr. Ved at følge op på og kontrollere systemernes ydeevne, både kvantitativt og kvalitativt, kan kommunen opnå og fastholde energibesparelserne og forbedringerne af indeklimaet.

Tests medvirkede til at identificere fejl hurtigere

Testene fører til identifikation af fejl, som ellers ikke ville være blevet opdaget og i hvert fald ikke så hurtigt efter implementeringen af systemerne. Energibesparelserne var i første omgang ikke så store som forventet, og medarbejderne oplevede store forskelle i rumtemperaturen. Begge problemer skyldtes tekniske vanskeligheder og forkerte indstillinger på det nye energistyringssystem. Først og fremmest fik de forkerte indstillinger ventilationssystemet til at fungere som primær varmekilde og til at køre uden for åbningstiden.

Testene dokumenterede også de forbedringer, der var opnået ved renoveringsprojektet. Renoveringen resulterede i en lavere koncentration af kuldioxid i både klasseværelser og personalerum med et bedre indeklima til følge. Elever og lærere oplevede også bedre luftkvalitet og akustik. Sidstnævnte var en smule overraskende, men kan være et resultat af, at ventilationen blev reguleret, så den gav mindre støj.

Sagen har givet Egedal Kommune idéer til, hvordan man kan følge op på performance, og understreget vigtigheden af at inddrage dette i udformningen af projektet og kontrakten. Denne viden vil blive bragt ind i kommende renoveringsprojekter.

Flere nyheder om Energiomstilling:

Vær med i nyt projekt om lavbundsjorder

[field image size=medium]

Læs mere her

DG STORE og REEL på Fehmarnbelt Days

[field image size=medium]

Læs mere her

Energi på Tværs – konkrete resultater set fra VEKS

[field image size=medium]

Læs mere her

 

Flere nyheder om Energiomstilling:

Vær med i nyt projekt om lavbundsjorder

[field image size=medium]

Læs mere her

DG STORE og REEL på Fehmarnbelt Days

[field image size=medium]

Læs mere her

Energi på Tværs – konkrete resultater set fra VEKS

[field image size=medium]

Læs mere her