Kommunerne vil have emballage, der kan genbruges

Kommunernes indkøb medfører et stort forbrug af emballage til produkter og transport. Derfor er der brug for at gentænke, hvordan kommunerne kan bidrage til mere genbrug og bedre genanvendelse af ressourcerne. Det sker blandt andet som en del af KKR VIP-samarbejdet.

 

Hvordan sikrer vi, at den emballage, der uundgåeligt følger med de store indkøb af produkter og materialer i den offentlige sektor, kan genbruges og genanvendes bedre i fremtiden? Det spørgsmål var omdrejningspunktet den 3. maj, da kommuner, leverandører og vidensinstitutioner mødtes som en del af KKR VIP-samarbejdet. Her drøftede de, hvordan vi kan fremme fremtidens cirkulære emballageindkøb og skabe større samarbejde mellem de offentlige indkøbere og markedet. 

 

Emballagekriterier skal sætte retning for cirkulære udbud

På dagen løftede Københavns Kommune, Gladsaxe Kommune og Gate 21 sløret for første udgave af tværkommunale principper for fremtidens cirkulære emballager. Principper, der skal være med til at sætte retning for fremtidens udbud.

”Det er vigtigt, at flere går sammen om en fælles løsning for at logistikken i genbrugt emballage kan lykkes. Samtidig skal vi sikre, at produkter er designet, så det kan genanvendes og materialerne kan blive brugt igen og igen. Samarbejde på tværs af værdikæden er vejen frem. Som kommune er man nødt til at gå forrest og være ambitiøs for at skubbe på en cirkulær udvikling”

Maja Baungaard Jensen, indkøbs- og bæredygtighedskoordinator i Gladsaxe Kommune

 

Dialog om fremtidens cirkulære emballage

Under dagens paneldebat delte en række markedsaktører erfaringer og gav deres bud på, hvordan markedsdialogen kan foregå i praksis. Her blev det tydeligt, at der er et stort behov for at skabe mere ensartede emballagekriterier, så cirkulære løsninger kan skaleres.

”Vi kan se et stort potentiale i at konsolidere nogle af initiativerne og samle dem for at skabe fælles retning og udvikling både for leverandører og indkøbere. Vi skal kunne skalere løsningerne. Det skal være ens for alle, så der skabes et klart incitament for at lykkes.”

Eva Tansem Andersen, bæredygtigheds- og udviklingschef i Abena

Panelet rettede fokus mod, at fremtidens emballageudbud ikke kun handler om genanvendelse, men at der i lige så høj grad skal være fokus på at reducere forbruget af emballage og efterspørge genbrugssystemer, hvor det er muligt.

 

Næste skridt

Med KKR VIP-samarbejdet om cirkulære emballage indkøb vil Københavns Kommune, Gladsaxe kommune og Gate 21 sætte fokus på handling og samarbejde, så den enkelte kommune ikke skal opfinde egne krav og kriterier. Næste skridt er nu, at kommunerne i KKR VIP-samarbejdet afprøver emballageprincipperne på konkrete udbud i dialog med markedet.

 

Har du spørgsmål til samarbejdet, er du velkommen til at kontakte Line Bech, programchef for Cirkulær Økonomi og Ressourcer i Gate 21.

Præsentationer fra dagen

Cirkulær emballage – KKR Hovedstadens Klima-VIP projekt om cirkulære indkøb ved Maja Baunsgaard Jensen, Gladsaxe Kommune og Tina Winberg, Københavns Kommune

Krav til emballage i Københavns Kommunes fødevareudbud ved Betina Bergmann Madsen, Københavns Kommune

Cirkulære produkter og emballage ved Anne Stine Henriksen, Miljøministeriet

Find emballageprincipperne her 

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Fra Aalborg til København: 14 offentlige, almene og private bygherrer vil have mere genbrug i byggeriet

Læs mere her

Nu hæver 14 bygherrer ambitionerne for genbrug i byggeriet

Læs mere her

Bæredygtig bevidsthed skaber nye fødekilder og vaner hos Bornholms Rovfugleshow

Læs mere her

 

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Fra Aalborg til København: 14 offentlige, almene og private bygherrer vil have mere genbrug i byggeriet

Læs mere her

Nu hæver 14 bygherrer ambitionerne for genbrug i byggeriet

Læs mere her

Bæredygtig bevidsthed skaber nye fødekilder og vaner hos Bornholms Rovfugleshow

Læs mere her