Cirkulært byggeri: Hvad må I, og hvad må I ikke? Ny vejledning ridser reglerne op for kommuner

Det kan godt være lidt en jungle at finde rundt i reglerne inden for genbrug og genanvendelse af byggematerialer. En ny vejledning til kommuner viser vej gennem vildnisset, så I kan gøre det kommunale byggeri mere cirkulært. 

Er nedrivningsmaterialer fra et byggeri affald? Må man bruge det i et nyt byggeri? Og hvem har ansvaret for materialernes kvalitet? 

For mange kommunale medarbejdere er der en række spørgsmål, der melder sig, når de kaster sig ud i cirkulær økonomi i forbindelse med nedrivning og byggeri. Som en del af projektet Circular Builders har Horten Advokatpartnerselskab derfor skrevet en vejledning for Gate 21, som giver kommuner svar på deres tvivl og viser, hvordan cirkulære principper kan integreres i strategier, planer, politikker og konkrete bygge- og anlægsprojekter. 

Vejledningen er bygget op om temaer på baggrund af konkrete udfordringer fra kommuner og omhandler følgende:

 • Retten til nedrivningsmaterialer Herunder hvem der har retten til nedrivningsmaterialer, hvornår nedrivningsmateriale er affald og hvornår det ikke er affald. Og hvem der ejer nedrivningsmaterialerne og har ansvar for håndteringen af dem.

 

 • Kommunale opfordringer til direkte genbrug
  Herunder hvordan kommuner kan opfordre til at aflevere egnede materialer til genbrug, henvise til aftagere til direkte genbrug, forebygge affaldsproduktion og fremme genbrug på genbrugspladser.

 

 • Ansvar ved genanvendelse af genbrugsmaterialer eller genanvendte materialer
  Herunder retningslinjer for brug af genbrugsmaterialer og genanvendte materialer, hvem der har ansvar for materialernes kvalitet og hvor længe entreprenøren har ansvaret for evt. mangler.

 

 • Konkurrenceudsættelse af genbrugte eller genanvendte materialer
  Herunder hvordan kommuner kan få genbrugs-/genanvendelsestankegangen ind i flere stadier i en udbudsproces ved f.eks. at skrive konkurrenceparametre ind i udbuddet og stille krav til at tilbudsgivernes erfaringer med lignende bæredygtige projekter.

 

 • Cirkulært byggeri i planprocessen
  Herunder muligheder for at fremme cirkulært byggeri i udarbejdelsen af lokalplaner. 

 

Byggeriets ”40 procentsudfordring” 

Byggeriet belaster miljøet ved et stort forbrug af materialer og energi og dermed CO2-udledning. Bygninger står for 40 procent af både materiale- og energiforbruget i EU samt 40 procent af den globale, energirelaterede CO2-udledning. Samtidig kommer en tredjedel af de samlede affaldsmængder i Danmark og Sverige fra byggeri- og anlægssektoren. 

Vejledningen er lavet i forbindelse med projektet Circular Builders, som har adresseret netop disse udfordringer. I Circular Builders har ni kommunale bygherrer fra Danmark og Sverige arbejdet med en række cirkulære cases inden for nybyggerier, renoveringer og nedrivninger med det formål at fremme udbredelsen og anvendelsen af cirkulære løsninger inden for byggeriet.

Projektet er finansieret af Interreg ÖKS og Region Sjælland. 

 

Vejledningen fra Horten Advokatpartnerselskab findes både med danske og med svenske regler, som kan findes her: 

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Vi skal have flere genbrugte materialer ind i byggeriet. Vil I tilslutte jer ambitionen?

Læs mere her

Ny undersøgelse: Store kommunale klimagevinster ved genbrug i byggeri

Læs mere her

Uddannelsessteder får hjælp til at gøre studierejser grønnere

Læs mere her

 

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Vi skal have flere genbrugte materialer ind i byggeriet. Vil I tilslutte jer ambitionen?

Læs mere her

Ny undersøgelse: Store kommunale klimagevinster ved genbrug i byggeri

Læs mere her

Uddannelsessteder får hjælp til at gøre studierejser grønnere

Læs mere her