FUTURE | Case 5: Cirkulære løsninger, der integrerer energi, ressourcer og affald

af | jun 27, 2019

Foto: Arkivfoto

Materialeanvendelsen på Region Skånes sygehuse har en årlig omkostning på cirka to milliarder svenske kroner og står for cirka 40 % af Region Skånes CO2-udledning. Region Skåne har ambitiøse mål for at blive uafhængige af fossile brændsler og CO2-neutrale i 2020. E.ON har tilsvarende ambitioner med mål om 100 % genanvendelse og vedvarende energi for energisystemet i Malmø i 2025.

For at opnå 100 % genanvendelse og vedvarende energi er det afgørende at undersøge, hvordan fjernvarmenettet kan blive en facilitator for deleenergi. Derudover skal det afsøges, hvordan energi, overskudsvarme og affald kan sammenkobles og komplementeres hinanden  gennem udvikling af en ressourcedeklaration for bygninger (inkl. bygningsdrift). Blandt andet undersøges affaldshåndtering på Skåne Universitetshospital i Malmø for at blive klogere på, hvordan man kan reducere mængderne af plast i affald til forbrænding, for at reducere fjernvarmens CO2-udslip.

Casen skal igennem disse tiltag optimere hospitalers anvendelse af energi, affald og ressourcer med et nyt koncept, der skal opsamle empirisk data og erfaringer fra test og demonstration i bygninger, samt analysere muligheder for skalering af koncept og modeller.

I forbindelse med casen afholdte vi et webinar. Webinaret omhandlede cirkulær plasthåndtering på sygehuse i Greater Copenhagen.
Læs mere om webinaret her.

Resultater: Læs casens afslutningsrapport her. 

FUTURE består af syv visionære casesamarbejder på tværs af de tre regioner i Greater Copenhagen. De syv cases tester og demonstrerer forskellige teknologier, værktøjer eller forretningsmodeller inden for vedvarende energi eller udnyttelse af ressourcer. 

Læs mere om projektet FUTURE her.

FUTURE  støttes af Den Europæiske Regionaludviklingsfond & Interreg ÖKS, samt tre regioner.