FUTURE | Case 5: Cirkulære løsninger, der integrerer energi, ressourcer og affald

af | jun 27, 2019

Foto: Arkivfoto

Hospitalers anvendelse af energi, affald og ressourcer skal optimeres med nyt koncept

Casen skal leverere et fuldskala koncept til optimering af energi, affald og ressourcer til anvendelse på hospitaler. Det skal opsamle empirisk data og erfaringer fra test og demonstration i mere end fem bygninger samt analysere muligheder for skalering af koncept og modeller.

Materialeanvendelsen i Region Skånes sygehuse har en årlig omkostning på cirka to milliarder svenske kroner og står for cirka 40 procent af Region Skånes CO2-udledning. Region Skåne har ambitiøse mål for at blive uafhængige af fossile brændsler og CO2-neutrale i 2020. E.ON har tilsvarende ambitioner med mål om 100 procent genanvendelse og vedvarende energi for energisystemet i Malmø i 2025.

En vigtig del for at opnå 100 procent genanvendelse og vedvarende energi udgøres af at udnytte, hvordan fjernvarmenettet kan blive en facilitator for deleenergi og sammenkoble energi, overskudsvarme og affald komplementeres med indsatser for at øge genanvendelse og genbrug af ressourcer.

 

FUTURE består af syv visionære casesamarbejder på tværs af de tre regioner i Greater Copenhagen. De syv cases tester og demonstrerer forskellige teknologier, værktøjer eller forretningsmodeller inden for vedvarende energi eller udnyttelse af ressourcer. 

Læs mere om projektet FUTURE her.

FUTURE  støttes af Den Europæiske Regionaludviklingsfond & Interreg ÖKS, samt tre regioner.