Genanvendelse af keramik skal sprede sig som ringe i vandet

Keramikproduktion er som udgangspunkt ikke bæredygtigt. Men kan man belaste miljøet mindre ved at knuse kasseret keramik og genanvende det til at lave nye produkter? Det undersøger en virksomhed på Bornholm.

Foto: Kristoffer Linus.

Produktion af keramik trækker på mange af jordens ressourcer i form af energiforbrug og råmaterialer som ler og til glasur. Det er keramiker Christina Schou Christensen, der står bag CSC Keramik, meget bevidst om. Gennem projektet Bæredygtig Bundlinje Bornholm har hun fået hjælp til at gøre sin forretning mere bæredygtig.

”Jeg arbejder med noget, som ikke er bæredygtigt. Keramikproduktion kræver meget strøm og materialer – hver gang en keramiker laver en kop, graver hun et hul i jorden. Og vi bruger råstoffer, som der ikke er så mange af. Så jeg har tænkt meget over, om man kan gøre keramik mere bæredygtigt,” forklarer Christina Schou Christensen.

Samtidig er hun meget opmærksom på ikke at greenwashe og peger derfor på, at i stedet for at kalde det ”bæredygtig keramik” vil hun forklare, at det er en kop lavet af genbrugsmaterialer.

Om CSC Keramik

CSC Keramik er etableret af Christina Schou Christensen i 2011. Værkstedet producerer eksperimenterende glasurværker, holder kurser i keramik/glasurudvikling og udlejer dele af værkstedet, ovne med mere til andre keramikere. Virksomheden har deltaget i Bæredygtig Bundlinje Bornholm.

CSC Keramik producerer eksperimenterende glasurværker og holder kurser.
Foto: Kristoffer Linus.

Genopdagelse af den dybe tallerken?

Christina Schou Christensens overvejelser om bæredygtighed har ført hende tilbage i keramikhistorien. Hun fik den idé, at man kan genanvende porcelæn og stentøj ved at knuse det og bruge det til at lave ny keramik.

”Engang læste jeg i en fransk keramikbog fra 1920’erne, og i alle opskrifterne var der 20 procent genanvendt porcelæn. Det må vi kunne gøre igen, tænkte jeg.”

Hun talte med en ældre kollega, som fortalte hende, at på de gamle keramikfabrikker brugte de en såkaldt kollergang – en slags møllesten – til at knuse keramik og porcelæn, som de så brugte i produktionen igen.

I dag kan det gøres på en knusemaskine, som Christina Schou Christensen har valgt at investere i med økonomisk støtte fra en støttepulje i projekt Bæredygtig Bundlinje Bornholm.

”Så det er jo ikke fordi, jeg har opfundet den dybe tallerken,” siger Christina Schou Christensen, men peger på, at når metoden er gammel og kendt, må det være fordi det kan fungere.

”Jeg kunne godt tænke mig at udvikle nye produkter med udgangspunkt i genanvendte materialer. Der er nogle, der er skeptiske over for at der både er glasur og ler i det knuste materiale. Men det er jo også dér, det bliver sjovt, fordi vi kan udvikle nye produkter,” fortæller hun.

På længere sigt håber Christina Schou Christensen, at det bliver muligt at få analyseret materialerne og sælge dem til andre keramikere.

CSC Keramiks bæredygtighedstiltag 

  • Udskiftning til LED-belysning.
  • Udskiftning af oliefyr til luft-vand-varmepumpe.
  • Optimering af ovnforbruget for at spare energi.
  • Opsamling af regnvand til vaske af gulve.
  • Genanvendelse af lerslam, som samles op under vasken.

Store CO2-reduktioner ved genanvendelse

Indkøbet af maskinen var ét af 12 foreslåede forretningsspor, som blev udviklet af rådgivere sammen med CSC Keramik. Rådgiverne kortlagde virksomhedens forbrug af energi, råmateriale og emballage samt affaldsmængder – og CO2-aftrykket fra disse. De fandt ud af, at energiforbrug og materialer alt i alt udleder knap 35 kilo CO2 per kilo produceret keramik.

Både Christina Schou Christensen og rådgiverne opdagede dog også, at det er svært at finde ud af de præcise CO2-aftryk for fremstillingen af råvarerne til keramikken. Derfor er det ikke sikkert, at besparelsespotentialerne i forbindelse med genanvendelse er helt nøjagtige.

CSC Keramik fik også overblik over omkostninger og indtjeningsmuligheder i forhold til knusemaskinen. I kraft af den øgede genanvendelse vil virksomheden opnå interne materialebesparelser og kunne sænke CO2-aftrykket fra knap 35 til knap 12 kilo.

Det er også planen, at maskinen skal udlejes til andre keramikere, hvilket også vil medføre et stort eksternt genbrug og dermed potentielle CO2-besparelser på 15 tons om året. Udlejningen giver også et nyt forretningspotentiale for CSC Keramik.

”Jeg er sikker på, de fleste som deltager i sådan et projekt, vil kunne få gode input, som kan være øjenåbnende for dem. Det var også fedt, at der var fokus på, at det ikke bare skulle være bæredygtigt for at være bæredygtigt, men at det skal være en god forretning.”
Christina Schou Christensen, indehaver, CSC Keramik.

Virksomheden vil knuse kasseret keramik og genanvende materialet i produktionen. Ét andet af virksomhedens bæredygtighedstiltag er genanvendelse af affaldsler opsamlet under vaskens afløb. Lerslammet er hidtil blevet kasseret, men renses nu for øvrige affaldsrester, tørres i solen og anvendes til produktion.
Foto: Kristoffer Linus.

Åbner nye muligheder

På trods af vejledning fra rådgivere har der også været udfordringer med at få gennemført nogle af tiltagene på grund af prisstigninger på de konkrete maskiner og apparater, som CSC Keramik skulle indkøbe. For eksempel er luft-til-vand-varmepumper som følge af corona og inflation blevet dyrere, siden Christina Schou Christensen sendte ansøgningen til at få EU-støtte, og det gør godkendelsesprocessen mere besværlig.

Men det er lykkedes at købe knusemaskinen, og det er Christina Schou Christensen glad for.

”Det åbner en masse muligheder, og det er fantastisk. Jeg tænker, jeg kan producere nye ting, sælge materialer til andre og holde kurser. Jeg glæder mig til at invitere folk ind fra andre faggrupper, for eksempel murere, arkitekter, håndværkere og designer til kurser om, hvordan vi kan genanvende materialer bedre.”

Designskolen på Bornholm har også købt en knusemaskine, og derfor håber Christina Schou Christensen, at det er starten på en god udvikling i keramikmiljøet på Bornholm.

”Det er som ringe i vandet, at idéen også når ud til de studerende på Designskolen.”

Er du blevet inspireret?

Du kan blandt andet få hjælp og inspiration til at komme i gang med den grønne omstilling i din egen virksomhed her:

Bæredygtig Bundlinje Bornholm

CSC Keramik har været en del af projektet Bæredygtig Bundlinje Bornholm. Her har 54 bornholmske små og mellemstore virksomheder fået tilbudt uvildig rådgivning, workshops og udvikling af en grøn forretningsplan.

De grønne forretningsplaner har kigget på virksomhedernes potentiale for energi- og materialeeffektiviseringer, cirkulær økonomi og grøn forretningsudvikling. Der har i projektet været fokus på virksomheder inden for brancherne turisme, håndværk, fremstilling, byggeri og fødevarer.

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Fra Aalborg til København: 14 offentlige, almene og private bygherrer vil have mere genbrug i byggeriet

Læs mere her

Nu hæver 14 bygherrer ambitionerne for genbrug i byggeriet

Læs mere her

Bæredygtig bevidsthed skaber nye fødekilder og vaner hos Bornholms Rovfugleshow

Læs mere her

 

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Fra Aalborg til København: 14 offentlige, almene og private bygherrer vil have mere genbrug i byggeriet

Læs mere her

Nu hæver 14 bygherrer ambitionerne for genbrug i byggeriet

Læs mere her

Bæredygtig bevidsthed skaber nye fødekilder og vaner hos Bornholms Rovfugleshow

Læs mere her