Danmarks første living lab for intelligente lyskryds

Lanceringen af ​​Danmarks første living lab for intelligent trafiksignalering skal hjælpe med at vende den negative udvikling af kuldioxidudslip og overbelastning på vejene. Bag initiativet står Region Hovedstaden, Gate 21 og DOLL Living Lab.

Region Hovedstaden og Gate 21 skal teste og demonstrere ny og mere ntelligent trafiksignalering i seks vejkryds i Hersted Industripark. Foto: Peter Liljenberg

Stigningen i antallet af biler på vejene i hovedstadsregionen er tre gange højere end befolkningstilvæksten inden for en infrastruktur, der allerede har nået sin maksimale kapacitet. Det vil resultere i mere overbelastning, øgede udslip, længere køer og ifølge prognoserne – en fordobling af de relaterede tidstab frem til 2035. Det bidrager også til forringelse af livskvaliteten for individet, og for den regionale sammenhæng. For at vende tendensen kræves en mere intelligent brug af den eksisterende infrastruktur.

Mere intelligent brug af den eksisterende infrastruktur

Kombinationen af ​​ny teknologi og dataindsamling til udvikling af fremtidens intelligente trafiksignalsystem vil gøre hverdagens transport og pendling lettere og grønnere. Et konkret eksempel er, at hvis vi kan spare alle trafikanter for ét stop om dagen, på en strækning hvor der kører 20.000 biler i døgnet – så kan vi reducere CO2-udledningen med 1 ton pr. dag.

Danmarks første living lab for state-of-the-art intelligente trafiksignalanlæg giver ITS-leverandører mulighed for at fremvise nye og innovative løsninger, samtidig med at living lab‘et har fokus på at fremvise sammenhængende løsninger på tværs af leverandører, teknologier og protokoller – unikke forudsætninger, der hidtil ikke har eksisteret i Danmark.

Formand for Region Hovedstadens Trafikudvalg, Jens Mandrup, siger:

 – For Region Hovedstaden er Danmarks første Living Lab for intelligent trafiksignalering en vigtig nøgle til, hvordan trængslen i hovedstadsregionen kan mindskes til gavn for borgerne, miljøet og erhvervslivet. Med dette projekt skaber vi de fysiske rammer for at afprøve og udvikle trafiksignaler fra hele regionen, som kan være meget forskellige fra kommunen til kommune og blandt leverandører. Vores mål er at skabe grønne bølger gennem trafiksignalerne på tværs af myndighedsgrænserne til fordel for især busser og cykler. Desuden ser vi gerne, at der kommer forskellige firmaer og prøver deres udstyr og trafikledelsessystemer af, så vi kan blive bedre til at forudsige trafikmønstre og gøre det mere attraktivt at vælge bussen eller cyklen til arbejde”.

Fremme samarbejde og koordinering på tværs af vejmyndigheder

Satsningen har også til opgave at fremme samarbejde og koordinering på tværs af vejmyndigheder i hovedstadsområdet, at lægge grundstenen til en fælles trafikledelse, hvor man kan koordinere grønne bølger samt håndtere såvel planlagte som ikke-planlagte hændelser.

Placeringen af ​​det nye living lab i DOLL – det internationalt anerkendte testmiljø i Albertslunds industripark – gør den regionale indsats til en naturlig del af DOLLs grønne nationale laboratorium; et vigtigt forum for den tværgående koordinering af trafikstyringen for alle landets kommuner og regioner.

– I branchen har vi manglet det forum og en platform, som giver mulighed for fremvisning af state-of-the-art løsninger inden for trafiksignalanlæg og sammenligning på tværs af leverandører og produkter, siger Jakob Tønnesen, senior projektleder, COWI.

Danmarks første living lab for intelligent trafiksignalering vil til en begyndelse bestå af seks signalanlæg i Hersted Industripark, som alle skal teste og demonstrere forskellige løsninger. Andre eksisterende installationer i DOLLs living lab giver også Region Hovedstaden mulighed for at teste integrationen af ​​et større antal eksterne datakilder, såsom fra biler, intelligente gadelamper, busser og cyklister for på den måde at give information om trafik, der ankommer til systemet.

Integrering af data på tværs af byrummet

Living lab-metoden har som værktøj vist sig at være enormt effektfuld ved at skabe mere gennemsigtighed og større beslutningskompetence i et marked med store, men også komplekse teknologiske potentialer. Intelligente trafiksignalanlæg har lige præcis et sådant potentiale – ligesom vi ser det med intelligente gadelamper. Vi vil teste og demonstrere intelligente signalanlæg bl.a. ved at udnytte og integrere data på tværs af byrummet, fra f.eks. busser, biler, intelligente gadelamper, cyklister, mm. Alt sammen med det formål, at anlæggene i højere grad skal være styrede af behov ud fra den aktuelle trafiksituation, siger Teddy Sibbern Larsen, projektleder, DOLL Living lab.

I foråret gennemførte Hovedstadsregionen og Gate 21 en række workshops med en mængde aktører for at identificere nogle af de vigtigste hovedspørgsmål og for at klarlægge, hvad signalsystemerne skal være i stand til for at løse de udfordringer som regionen og de danske vejmyndigheder står indenfor. Netop nu er der en dialog med førende markedsaktører om, hvem der skal bidrage til udviklingen af fremtidens intelligente trafiksignalsystem, i det nye og unikke living lab miljø.

Danmarks første living lab for intelligent trafiksignalering er en del af Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi for 2020–2023. Strategien er bygget op om fire strategispor herunder mobilitet og tre tværgående temaer, og har FN’s verdensmål som pejlemærke.

Kombinationen af ​​ny teknologi og dataindsamling vil gøre hverdagens transport og pendling lettere og grønnere.

Fakta om initiativet

Bevillingsgiver: Region Hovedstaden via regionale udviklingsmidler
Lead-partner: Gate 21
Geografisk testområde: DOLL Living Lab, Albertslund Kommune
Videnspartnere & rådgivere: COWI, DTU, Vejdirektoratet, Movia, Super Cykelsti Sekretariatet m.fl.

Flere nyheder om Smarte Byer & Lokalsamfund, Aktiviteter:

Nyt projekt: Bedre brug af data til offentlige bygningers energistyring skal sikre vigtige energibesparelser

Læs mere her

Fem fejl ved den kommunale sensor

Læs mere her

IoT-sensorer i en kommunal virkelighed

Læs mere her

 

Flere nyheder om Smarte Byer & Lokalsamfund, Aktiviteter:

Nyt projekt: Bedre brug af data til offentlige bygningers energistyring skal sikre vigtige energibesparelser

Læs mere her

Fem fejl ved den kommunale sensor

Læs mere her

IoT-sensorer i en kommunal virkelighed

Læs mere her