Danske kommuner inviteres til at gå forrest i kampen mod klimaudfordringerne

af | mar 28, 2019

Regioner og kommuner i Greater Copenhagen har vedtaget ambitiøse mål for omstillingen til et fossilfrit samfund, og Gate 21’s partnere er allerede godt i gang med en lang række konkrete initiativer.

Nu inviterer Realdania 20 danske kommuner til at gennemgå et forløb, der ruster dem til at videreudvikle, opgradere eller tilpasse deres eksisterende klimaarbejde til den globale `best practice` på området. Denne globale standard og proces for klimaplanlægning er udviklet gennem C40´s Deadline 2020 program og gør det muligt at verificere, at en klimaplan eller strategi lever op til de mest ambitiøse mål i Parisaftalen.

Målet er at bidrage til udviklingen af handlingsorienterede klimaplaner, der definerer hvordan de medvirkende kommuner opnår CO2-neutralitet i 2050 inklusiv ambitiøse CO2-reduktionsdelmål for eksempelvis 2030.

Gate 21 bakker op om initiativet og anbefaler kommunerne i partnerskabet til at søge støtte.