Data skal lette trafikken i Tårnby Kommune

Englandsvej i Tårnby Kommune er præget af stor trængsel i myldretiden. Derfor er kommunen og A/S Øresund gået sammen med Gate 21, for at teste om den eksisterende vejkapacitet kan udnyttes bedre.

Billede: Borgmester Allan Andersen besøger sammen med Peter Günther, ejendomschef i Tårnby Kommune placeringen på Englandsvej, hvor der nu skal testes om data kan lette trængslen. 

Englandsvej i Tårnby kommune er ofte præget af stor trængsel i myldretiden, og det skaber daglige udfordringer for både til og frakørende bilister. Derfor er Tårnby Kommune og A/S Øresund gået sammen med Gate 21, for at teste om den eksisterende vejkapacitet kan udnyttes bedre, så kødannelser reduceres, spildtid mindskes og CO2 udledningen reduceres.

En række skalerbare trafikprojekter har vist, hvordan veje konkret kan udnyttes bedre i myldretiden. Som led i Tårnby Kommunes arbejde for grøn omstilling og grøn vækst, er de nu blevet en del af projektet under Den Regionale Datahub og håber, at løsningerne vil have de samme positive effekter på Englandsvej ved at afhjælpe trængselsproblemerne og skabe et bedre trafikflow på stækningen.

”Jeg er utrolig glad at få afprøvet dette projekt i kommunen. Mange af vores borgere har oplevet trængslen på Englandsvej, og hvis denne tekniske løsning sammen med vores udvidelse af Englandsvej kan være med til at sikre bedre fremkommelighed og samtidig bidrage til CO2 – reduktion herunder den grønne omstilling, så er det noget, som jeg helt klart støtter,”
Allan S. Andersen, borgmester i Tårnby Kommune

Det er ikke ny viden, at der i Tårnby Kommune er vejkapacitetsproblemer på Englandsvej. Igennem årene, har kommunen og A/S Øresund forsøgt at optimere bl.a. lyssignalerne på strækningen, men den positive virkning af disse tiltag er dog blevet neutraliseret grundet en stadig stigende trafikbelastning. Tårnby Kommune har derfor være åbne og positive overfor at afprøve en mere intelligent trafikafvikling med ny teknologi.

Løsningen er udviklet af firmaet Technolution og gør brug af anonymiserede data om bilernes hastighed og geografiske position. Det betyder, at sker der et hastighedsfald på strækningen vil løsningen kommunikere direkte med trafiksignalerne på Englandsvej. Dermed kan løsningen sørge for, at det grønne lyssignal fortsætter i et længere tidsinterval end normalt, i tilfælde af begyndende kødannelse. Ud over at gavne bilisterne er den nye teknologi også til gavn for støjplagede naboer, der kan nyde godt af en mere glidende trafik samt for miljøet, da færre stop for bilerne resulterer i en lavere udledning af bl.a. CO2.

”I Gate 21 er vi glade over, at Tårnby Kommune og A/S Øresund har sagt ja til at afprøve en tidligere case om optimering af vejkapaciteten, og bilisterne på den strækning kan være med til at høste nogle af gevinsterne med mindre spildtid i trafikken og tilmed reducere CO2 udledningen,”
Lise Søderberg, seniorprojektleder i Gate 21

Forventningerne til projektet er store, da det vil have stor betydning for de mange bilister, der dagligt kører på strækningen og gavne borgere og virksomheder i Tårnby Kommune. Samtidig vil tiltaget bidrage til at opfylde Tårnby kommunens mål som klimakommune.

Projektet er en del af Den Regionale Datahub, der er støttet af Region Hovedstaden. 

Den Regionale Datahub

Den Regionale Datahub er et innovationsprojekt, hvor 20 kommuner samarbejder om at finde frem til, hvordan vi kan bruge data til at fremme intelligent byudvikling, øge borgernes livskvalitet og samtidig skabe grøn vækst. Vores fokus er på at skabe konkrete løsninger og vise mulige nye samarbejdsflader. Kommunerne har stillet med reelle og konkrete udfordringer inden for mobilitet, klimasikring og driftsoptimering, som helt aktuelt skal løses.

Læs mere om projektet her

Flere nyheder om Smarte Byer & Lokalsamfund:

Når lys ændrer adfærd

Læs mere her

Klimamål i kommunernes fysiske planlægning

Læs mere her

Opfølgning på masterclass: Seeing is Believing

Læs mere her

 

Flere nyheder om Smarte Byer & Lokalsamfund:

Når lys ændrer adfærd

Læs mere her

Klimamål i kommunernes fysiske planlægning

Læs mere her

Opfølgning på masterclass: Seeing is Believing

Læs mere her