Den Regionale Datahub inviterer til markedsdialog om bedre arealanvendelse

Foto: Rasmus Degnbol

Otte kommuner er gået sammen om at invitere virksomheder til en markedsdialog. Formålet er at skabe overblik over, hvordan kommunernes bygninger reelt benyttes. Det sker som led i projektet Den Regionale Datahub.

Ønsket er at man, ved at kombinere forskellige data, kan skabe et bedre overblik over brugen af kommunale arealer, og se på mulighederne for energioptimering – alt sammen til glæde for både klimaet og økonomien.

Interesserede virksomheder er velkomne til at byde ind med deres forslag til løsning på udfordringen inden onsdag d. 8. april 2020.

 

Stort potentiale for besparelser

I 2019 testede Gentofte og Fredensborg Kommune en ny prototype, der var udviklet som led i projektet Den Regionale Datahub, hvordan man ved hjælp af data, kunne optimere driften af tre idrætshaller. Resultatet viste, at hallerne langt fra blev udnyttet fuldt ud. Perspektiverne var klare: Hallerne kunne udnyttes meget bedre, og der kunne spares både penge og CO2 ved optimering af lys og ventilation.

De gode resultater betyder, at projektet nu opskaleres. Otte kommuner har valgt at gå med ind i næste fase af projektet Den Regionale Datahub ved at stille lokaliteter, data og fagekspertise til rådighed. Det drejer sig om Albertslund, Brøndby, Egedal, Fredensborg, Gentofte, Kalundborg, Roskilde og Rudersdal kommuner. Lokale- og Anlægsfonden har valgt at støtte projektet.

 

Det får virksomheder ud af at være med

Ved at deltage i markedsdialogen får virksomheder mulighed for at komme med forslag til, hvordan datavisualiseringer kan bidrage til, at kommunerne får nye indsigter i den faktiske benyttelse kombineret med energiforbruget.

Den virksomhed, som får opgaven med at udvikle det ønskede overblik, får styrket deres:
• Forretningsudvikling
• Innovationskraft
• Viden om kommunernes behov for intelligente løsninger baseret på data

”Hvis vi ved hjælp af innovationsprojekter kan skabe værdi for kommunerne og virksomhederne, vil det gavne væksten i virksomhederne, gode samarbejder og give kommunerne værdifulde erfaringer med de data, vi ejer og kan bruge på nye måder.”  – Morten Winge, Kommunaldirektør, Tårnby Kommune

 

Vil du med?

Skal din virksomhed være med til at finde og udvikle fremtidens intelligente løsninger? Sidste frist for tilmelding er onsdag den 8. april 2020. Klik på knappen nedenfor, hvor du også kan læse mere om projektet og udfordringen.

Fakta om Den Regionale Datahub

Den Regionale Datahub er et innovationsprojekt, der oprindelig kørte fra 2017 – 2019. Projektet opnåede mange synlige resultater, og Region Hovedstaden har valgt at støtte en videreførelse af projektet i 2020, som har tre hovedfokusområder: datafællesskab, skalering og udvikling af nye prototyper.

Den Regionale Datahub udviklede 12 prototyper i 2019. De mest modne søges nu skaleret. En af dem er prototypen om bedre arealudnyttelse.

Formålet med projektet er at vise, hvordan også kommunale data sammen med andre data kan fremme intelligent byudvikling, øge borgernes livskvalitet og samtidig skabe grøn vækst. Du kan læse mere her

Flere nyheder om Smarte Byer & Lokalsamfund:

Nyt projekt: Bedre brug af data til offentlige bygningers energistyring skal sikre vigtige energibesparelser

Læs mere her

Fem fejl ved den kommunale sensor

Læs mere her

IoT-sensorer i en kommunal virkelighed

Læs mere her

 

Flere nyheder om Smarte Byer & Lokalsamfund:

Nyt projekt: Bedre brug af data til offentlige bygningers energistyring skal sikre vigtige energibesparelser

Læs mere her

Fem fejl ved den kommunale sensor

Læs mere her

IoT-sensorer i en kommunal virkelighed

Læs mere her