Den Regionale Datahub inviterer til markedsdialog om optimering af vejkapaciteten

Som led i projektet Den Regionale Datahub, blev der i 2019 udviklet en række prototyper, der skulle vise om kommunale data sammen med andre typer af data kunne bidrage med løsninger til nogle af kommunernes udfordringer. En af udfordringerne tog udgangspunkt i, hvordan man kunne optimere vejkapaciteten i myldretiden. Floating Car Data var en central datakilde.  Nu ønsker flere partnere at afprøve en tilsvarende løsning på andre vejstrækninger for at se om Floating Car Data – som en af datakilderne – også kan bidrage til at løse deres trafikale udfordringer. Ikke kun i myldretiden men over den ganske dag.

Tre partners er gået sammen om at invitere virksomheder til en markedsdialog. Formålet er at finde innovative bud på, hvordan vi med data kan optimere trafikafviklingen og forbedre vejkapaciteten. Det sker som led i projektet Den Regionale Datahub.

Akut behov for at finde løsninger

Trængslen er den helt store udfordring i Danmark og har stor betydning for samfundets vækst og velstand. Der er derfor akut behov for at finde løsninger, der kan være med til at afhjælpe udfordringerne med trængslen, som primært er i myldretidstimerne morgen og eftermiddag. Samkørsel, flere cyklister og flere med den kollektive trafik er en del af løsningen, men kan trafikflowet optimeres ved hjælp af data og ved at kommunikere automatisk med signalanlægget, kan det også bidrage til den grønne omstilling ved nedbringelse af CO2 udledningen og skabe en renere luft ved reduktion af NOx-gasser samt være søjreducerende. Skal man f.eks. åbne op for prioritering af visse køretøjer (busser, el-biler, cykler m.v.) på baggrund af data, kan man bruge vejrdata i kombination med dataanalyse til at blive klogere på trafikflow ved regnvejr eller…?

Det får virksomheder ud af at være med

Ved at deltage i markedsdialogen får virksomheder mulighed for at bidrage til den gode løsning på dette område.

Den virksomhed, som får opgaven med at udvikle det ønskede overblik, får styrket deres:
• Forretningsudvikling
• Innovationskraft
• Viden om kommunernes behov for intelligente løsninger baseret på data

Vil du med?

Skal din virksomhed være med til at finde og udvikle fremtidens intelligente løsninger? Sidste frist for at tilkendegive interesse, ved at besvare nogle spørgsmål, er den 8. maj 2020. Klik på knappen nedenfor, hvor du også kan læse mere om projektet og udfordringen.

Fakta om Den Regionale Datahub

Den Regionale Datahub er et innovationsprojekt, der oprindelig kørte fra 2017 – 2019. Projektet opnåede mange synlige resultater, og Region Hovedstaden har valgt at støtte en videreførelse af projektet i 2020, som har tre hovedfokusområder: datafællesskab, skalering og udvikling af nye prototyper.

Den Regionale Datahub udviklede 12 prototyper i 2019. De mest modne søges nu skaleret. En af dem er prototypen om bedre arealudnyttelse.

Formålet med projektet er at vise, hvordan også kommunale data sammen med andre data kan fremme intelligent byudvikling, øge borgernes livskvalitet og samtidig skabe grøn vækst. Du kan læse mere her

Flere nyheder om Smarte Byer & Lokalsamfund:

Nyt projekt: Bedre brug af data til offentlige bygningers energistyring skal sikre vigtige energibesparelser

Læs mere her

Fem fejl ved den kommunale sensor

Læs mere her

IoT-sensorer i en kommunal virkelighed

Læs mere her

 

Flere nyheder om Smarte Byer & Lokalsamfund:

Nyt projekt: Bedre brug af data til offentlige bygningers energistyring skal sikre vigtige energibesparelser

Læs mere her

Fem fejl ved den kommunale sensor

Læs mere her

IoT-sensorer i en kommunal virkelighed

Læs mere her