DET ER SMART!

Klimaforandringerne er en realitet. Nogle af dem oplever vi allerede på tæt hold, mens andre først rammer os i en nær eller fjern fremtid. Det samme gælder løsningerne: Nogle af dem kender vi allerede, og andre skal vi opfinde. Hvis vi skal lykkes med at omstille vores samfund, må vi både kigge dybt i den digitale værktøjskasse og finde nye værktøjer at lægge derned.

Og potentialet i de smarte teknologier er stort. De smarte byløsninger og teknologier kan bruges til at skubbe på den grønne omstilling og gøre for eksempel trafikafvikling, affaldshåndtering og energiforsyning mere intelligent og effektiv og dermed mere bæredygtig. I sidste ende kan Smart City-teknologi dermed gøre byerne bedre for borgerne at leve i. Derfor er der verden over et stadig stigende behov for digitale løsninger både til byer og lokalsamfund. Efterspørgslen forstærkes i disse år af den massive globale urbanisering, digitalisering af samfundet og de globale mål for den grønne omstilling.

Da partnerne i Gate 21 begyndte at arbejde med Smart City-området, var det nyt territorium for de fleste. Smart City kan være svært at få greb om, fordi udviklingen går lynhurtigt, så mange af projekterne på området har handlet om at finde ud af, hvordan de teknologiske muligheder overhovedet kan bruges til at løse gængse kommunale problemer på en smart måde. Det drejer sig især om udfordringer inden for mobilitet, affald og energi, men også klimasikring og driftsoptimering. Gate 21 har også haft meget fokus på at styrke kommunernes kompetencer i forhold til at bruge og håndtere data.

Ifølge Jesper Ravnsbjerg Hansen, der er business manager i SEAS-NVE, er et af de vigtigste resultater af partnerskabets arbejde med Smart City, at det er lykkedes at udbrede viden om potentialerne:

”I dag er der ingen, der er i tvivl om, at Smart City-løsninger spiller – og kommer til at spille – en vigtig rolle i den grønne omstilling. Den anerkendelse er et supergodt fundament for yderligere udvikling af løsningerne, til gavn for alle borgere i Danmark og målet om reduktion af CO2-belastningen.”

BYRUMMET BRUGES SOM SANDKASSE

Med inspiration fra DOLL Living Lab, der først handlede om energieffektiv belysning, men hurtigt blev et europæisk epicenter for demonstration af Smart City-teknologier, har partnerne i en række Gate 21-projekter udviklet og testet konkrete nye teknologier og derigennem opbygget vigtig viden om udfordringer og muligheder ved digitalisering.

Jesper Ravnsbjerg Hansen fremhæver et projekt, hvor Kalundborg Kommune, SEAS-NVE og Gate 21 har arbejdet sammen om at udvikle fremtidens smarte samfund i Smart Village Svebølle:

”Et godt eksempel på et vellykket samarbejde er projektet i Svebølle, hvor vi har testet en række pilotløsninger. Flere af dem har bevist sit værd og venter nu på at blive skaleret op enten i Svebølle eller andre steder.”

Et andet eksempel er projektet Den Regionale Datahub, hvor test af intelligent GPS-styring af et lyskryds i Vallensbæk har vist, at bilister kan skære en femtedel af deres transporttid på den pågældende strækning. Hvis dataløsningen udbredes til hele landet, vil bilister årligt kunne spare 16 millioner timer i kø og sænke CO2-udledningen med 7.000 ton.

”Alle taler om Smart City og har gjort det længe, men Gate 21’s ambitionsniveau med at gøre emnet mere konkret passer godt til os, for vi fokuserer netop på anvendt forskning,”

siger Sacha Mendes da Silva, som er souschef i Alexandra Instituttet.

For Alexandra Instituttet har samarbejdet med kommunerne givet en helt særlig adgang til relevante personer og målgrupper:

”Det største aktiv for os har været at få adgang til de vidende og dedikerede mennesker, der arbejder med problemstillingerne, og derigennem få en unik indsigt i interessenternes behov. Vi har lært utroligt meget og arbejder pludselig med tingene tættere på, end hvis vi havde stået udenfor med en armslængdes afstand til de konkrete problemer og udfordringer.”

Næste skridt i testprojekterne er at skalere løsningerne, så kommunerne kan gå fra prototype til realisering. Gate 21 vil også samle kommunerne i et datafællesskab, så de kan anvende og dele data på tværs af kommuner for at fremme den grønne omstilling.

35.200 NYE JOBS I SMART CITY

I 2019 blev Gate 21 udvalgt til at lede innovationsnetværket Smart City Cluster Denmark. Målet er at skabe en samlende platform for de mange virksomheder, kommuner og vidensinstitutioner, der arbejder med Smart City i Danmark, og at styrke Smart City som en dansk styrkeposition. Innovationsnetværket satte en tyk streg under Smart City-løsningers potentialer, da det i 2019 offentliggjorde en rapport om vækst- og jobpotentialerne for Smart City-markedet. Hvis Danmark formår at følge med den internationalt forventede vækst på Smart City-markedet på mellem 12 og 17 procent, kan der frem mod 2025 blive skabt op mod 35.200 nye jobs.

 

”Smart City handler om digitalisering på tværs af sektorer som energi, byggeri, vand, belysning, mobilitet og ressourcer og sker i spændingsfeltet mellem grøn omstilling, effektivisering og byudvikling. Det er ikke nogen helt enkel opgave, men Smart City Cluster Denmarks analyse viser tydeligt, at vi har mulighed for at realisere et stort potentiale for danske arbejdspladser og en nødvendig samfundsudvikling.”

Flere nyheder om Smarte Byer & Lokalsamfund:

Nyt projekt: Bedre brug af data til offentlige bygningers energistyring skal sikre vigtige energibesparelser

Læs mere her

Fem fejl ved den kommunale sensor

Læs mere her

IoT-sensorer i en kommunal virkelighed

Læs mere her

 

Flere nyheder om Smarte Byer & Lokalsamfund:

Nyt projekt: Bedre brug af data til offentlige bygningers energistyring skal sikre vigtige energibesparelser

Læs mere her

Fem fejl ved den kommunale sensor

Læs mere her

IoT-sensorer i en kommunal virkelighed

Læs mere her