Det skal være nemmere at køre elbil

For første gang er det nu muligt at booke tid til en ladestander igennem en app. I første omgang sættes bookingsystemet fri i Næstved og Ballerup, hvor elbilister kan booke ladetid gennem appen Powerfuel. Formålet er at blive klogere på, hvilke eventuelle barrierer, der fremadrettet skal tages hensyn til, når infrastrukturen omkring elbiler skal udbygges og elbiler skal fremmes. Det er en vigtig brik i indsatsen for at udnytte elbilernes fulde potentiale.

Foto: Rasmus Degnbool

Elbiler spiller en afgørende rolle i fremtidens grønne transport. Men før elbilernes fulde potentiale kan indfries, skal der først skabes den nødvendige infrastruktur, så elbiler nemt kan komme fra A til B – også over længere distancer. En af de større barrierer for at købe en elbil er, at det kan være svært at planlægge sin rute i forhold til, hvornår man har adgang til en ladestander (Kilde: Rapport fra Region Hovedstaden, 2020)

I projektet ’Book en Ladestander’ tester vi muligheden for at booke en ladestander på forhånd, når det fra den 21. juli 2021 for første gang er muligt at bestille ladetid igennem appen Powerfuel.

”I takt med at flere dele af transportsektoren elektrificeres, så har vi brug for at tænke og indrette ladeinfrastrukturen mere strategisk. Vi har brug for brugernes input og ønsker. Derfor er projektet ’Book en Ladestander’ et spændende initiativ, fordi det tager fat på en vigtig udfordring for bilisterne, når de står overfor valget om at skulle skifte biltype. Det kan hjælpe med at sikre mere fornuftige investeringer, bedre udnyttelse af infrastrukturen – og i sidste ende betyde, at flere vælger elbiler frem for benzin- og dieselbiler,”
– Christian Nolsøe Nielsen, formand for fdel – forenede danske elbilister.

Testperioden sættes i gang i både Ballerup og Næstved, og det forventes at skabe stor værdi for de lokale elbilister, der vil være med til at teste det nye bookingsystem. NK Forsyning er også med i projektet og vil give både medarbejdere, gæster og lokale borgere mulighed for at benytte løsningen. I løbet af sommeren vil der komme flere lokationer til, der alle løber frem til udgangen af august måned.

Store ambitioner i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden har en ambition om at være foregangsregion for udvikling af klimavenlig transport, hvor fokus blandt andet ligger på elbiler og udbygningen af markedet for disse. Regionen har derfor nedsat elbilsekretariatet Copenhagen Electric som sparringspartner og projektinitiator.

”I Region Hovedstaden har vi satset benhårdt på elbilområdet og har en ambition om at være foregangsregion for udvikling af klimavenlig transport. En del af ambitionen er, at vi vil være testområde for udbygningen af markedet for elbiler og ladeinfrastruktur, og vi er godt på vej. Derfor er jeg glad for, at Book en ladestander er endnu et skridt i den rigtige retning, der kan hjælpe med at gøre det trygt at køre elbil, også på lange distancer”
– Jens Mandrup, formand, Trafikudvalget i Region Hovedstaden.

Spørgsmål?

Spørgsmål om projektet:
Lise Søderberg

Tlf. 2125 1426
Mail:
lise.soederberg@gate21.dk

Spørgsmål om teknikken, appen eller ladestanderen:
Philip Rønnow

Tlf:. 5370 4024
Mail: pr@powerfuel.dk

 

Fakta om ’Book en Ladestander’

Finansiering:
Projektet er finansieret af Region Hovedstaden.

Tidsperiode:
Projektet tester bookingsystemet fra midt juni til og med august 2021.

Læs mere om Region Hovedstadens indsats for elbiler:
https://www.regionh.dk/trafik/elbiler/Sider/Om_Copenhagen_Electric.aspx

Flere nyheder om Smarte Byer & Bygninger:

Et dyk ned i teknologien dannede rammen for et kommunalt læringsfællesskab

[field image size=medium]

Læs mere her

BLOGINDLÆG: Utopien om det datadrevne samfund

[field image size=medium]

Læs mere her

Nye værktøjer hjælper din kommune at komme i gang med databaseret energistyring

[field image size=medium]

Læs mere her

 

Flere nyheder om Smarte Byer & Bygninger:

Et dyk ned i teknologien dannede rammen for et kommunalt læringsfællesskab

[field image size=medium]

Læs mere her

BLOGINDLÆG: Utopien om det datadrevne samfund

[field image size=medium]

Læs mere her

Nye værktøjer hjælper din kommune at komme i gang med databaseret energistyring

[field image size=medium]

Læs mere her