Dialogen skal styrkes, hvis vi skal realisere klimalovens målsætninger

Afslutningsstatement fra Energipolitisk Topmøde 2020

 

Kommunerne og regionerne i Østdanmark går foran i den grønne omstilling. Vi kan allerede levere konkret handling, men vi skal styrke dialogen, hvis vi skal realisere klimalovens målsætninger. Vi opfordrer derfor til at indgå et fælles partnerskab mellem stat, regioner og kommuner.

5. oktober - 2020 | Gate 21

Steen Christiansen, borgmester i Albertslund og formand for KKR Hovedstaden
Niels Hörup, borgmester i Solrød og formand for KKR Sjælland
Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand i Region Hovedstaden
Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland

 

Kommuner, regioner og fælleskommunale forsyningsselskaber er afgørende, når klimaloven skal omsættes til handling. Med klimaloven skal Danmark være klimaneutralt i 2050 og sænke udledningerne med 70 procent i 2030. Den målsætning når vi ikke uden, at kommuner, regioner og forsyningsselskaber inddrages og mobiliserer de stærke virkemidler, som vi råder over.

Vi forpligter os på fælles klimamål, men metodefrihed og lokale og regionale løsninger er nødvendige og skal have bedre rammevilkår. Ellers risikerer vi, at der laves ordninger, der spænder ben for de bedste af virkemidlerne. Eksempelvis ser vi lige nu, hvordan en nem ordning for individuel udskiftning af gas- og oliefyr til varmepumper overhaler den langsommere men mere bæredygtige kollektive fjernvarmeløsning i byområder. Vi skal kunne integrere overskudsvarme nemmere i fjernvarmesystemet. Det skal være nemmere for kommuner at deltage i udbygningen af solceller. Vi skal have fjernet loftet over, hvor mange vindmøller, der må opstilles. Et fælles klimamål for offentlige indkøb. Og vi skal have udpeget nogle regulatoriske testzoner i Østdanmark, så innovationen styrkes.

Det kræver en tæt og konstruktiv dialog.
Derfor skal vi indskrive os i et fælles partnerskab – stat, regioner og kommuner.

 

Niels Hörup, borgmester i Solrød og formand for KKR Sjælland

’Kommunerne har endnu ikke været inddraget i samtalen med Christiansborg om, hvordan vi sikrer klimalovens realisering. Men vi har nu bekræftet, hvordan kommuner, regioner og forsyningsselskaber sammen går foran i den grønne omstilling. Vi er klar – og i mange tilfælde allerede i fuld gang med konkrete, lokale handlinger, der skal bærer os i mål med en CO2-reduktion på 70 procent i 2030. Vi er klar til at samarbejde for at realisere klimalovens målsætning.’

 

Steen Christiansen, borgmester i Albertslund og formand for KKR Hovedstaden

’Hvis vi i Greater Copenhagen vil bide os fast som verdens førende region for grøn omstilling og vækst, skal vi fortsætte de tværkommunale og tværregionale samarbejder. Vi skal blive endnu bedre til at dele viden og skalere de bedste løsninger. Vi skal bruge den grønne indkøbsmuskel. Vi skal sikre lokalforankring og inddrage borgerne. Derfor skal Christiansborg prioritere os i Greater Copenhagen. Og vi skal med omkring bordet, når vi skal rulle klimaloven ud.’

 

Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland

”Partnerskaber og samarbejder på tværs er vejen frem, når vi skal gøre Danmark klimaneutral og nå vore målsætning. Regionerne, kommunerne og forsyningsselskaberne i Region Østdanmark har gode resultater, erfaringer og gode samarbejdsflader at stå på. Vores geografi og vores styrkepositioner er forskellige, og det er vigtigt at bringe i spil i de fremtidige løsninger”

 

Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand i Region Hovedstaden

”Den eneste vej mod et bedre klima er et tæt samarbejde mellem stat, regioner og kommuner. Energipolitisk Topmøde var et vigtigt skridt på vejen. Her fik vi mulighed for at dele viden om grønne løsninger. Men for at udnytte al den viden vi f.eks. sidder med i Energi på Tværs, er vi nødt til at arbejde endnu tættere sammen for at opnå regeringens målsætning om at reducere udledningen af CO2 med 70% i 2030”.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

* Påkrævet felt
Du kan her anmode om at modtage Gate 21s nyhedsbreve og e-mails med relevante informationer om aktiviteter i regi af Gate21, tilbud om arrangementer mm. Vi behandler i den forbindelse personoplysninger (navn, organisation og e-mail). Formålet med behandlingen er at kunne sende e-mails og indsamle statistik. Vores behandling af personoplysninger fremgår af Privatlivspolitikken.

Ønsker du ikke længere at modtage mails fra Gate 21 kan du klikke på afmeld-linket i bunden af et hvert nyhedsbrev, du måtte modtage fra os.

Flere nyheder om Gate 21:

Velkommen til nye grønne kræfter i Gate 21’s bestyrelse

Læs mere her

Højere afsætning af restmaterialer skal gøre Salling Autogenbrug til Danmarks grønneste autoophug

Læs mere her

Mobilitetspakke udvides med samkørsel hos virksomheden Agilent

Læs mere her

 

Flere nyheder om Gate 21:

Velkommen til nye grønne kræfter i Gate 21’s bestyrelse

Læs mere her

Højere afsætning af restmaterialer skal gøre Salling Autogenbrug til Danmarks grønneste autoophug

Læs mere her

Mobilitetspakke udvides med samkørsel hos virksomheden Agilent

Læs mere her