Digital byudvikling kan skabe op til 33.000 nye danske jobs frem mod 2025

af | maj 23, 2019

Digitaliseringen af vores byer kan allerede i 2025 udgøre op mod 50.400 fuldtidsstillinger. Det er 33.600 nye jobs. Et nyt landsdækkende initiativ skal være med til at sikre, at potentialet bliver indfriet.

Vi bliver flere og flere i verdens byer, og det sætter infrastruktur og ressourcer under pres. Men når vi samles i byerne, opstår der også en række muligheder for at anvende digitalisering og Smart City-løsninger til at gøre vores byer mere bæredygtige, borgervenlige og effektive.

Samtidigt har verdens lande og byer forpligtet sig til en massiv grøn omstilling de kommende 30 år. Samlet skaber det en stigende efterspørgsel på mellem 12 og 17 procent [I] i det globale marked for nye teknologiske løsninger, der kan gøre for eksempel trafikafviklingen, affaldshåndteringen og energiforsyningen smartere og mere bæredygtig.

 

En oplagt styrkeposition for Danmark

”Danmark er et af de lande i verden, der er længst fremme med digitalisering. Og sammen med en lang tradition for innovation inden for vedvarende energi og andre grønne løsninger, så har Danmark en oplagt mulighed for at være med helt i front på digital byudvikling og drift,” siger Poul Erik Lauridsen, der er direktør i den grønne partnerorganisation Gate 21.

Han bakkes op af en ny analyse fra Damvad Analytics, som på vegne af Gate 21, Bloxhub, Dansk Erhverv og State of Green har undersøgt det danske job- og vækstpotentiale inden for Smart City-området. I analysen har man kortlagt de danske virksomheder, der arbejder med Smart City-teknologier og hvordan den forventede globale vækst på området ser ud. Hvis Danmark formår at følge med den forventede udvikling, vil der i løbet af bare seks år være mellem 37.100 og 50.400 fuldtidsbeskæftigede inden for området mod cirka 16.800 i dag [II].

 

Nyt nationalt samarbejde skal sikre potentialet

”I Danmark er vi kendt for at lave gode, grønne byer. Vi har en høj digitaliseringsgrad i vores virksomheder. Vi er gode til at samarbejde. Men når det kommer til at anvende de mere avancerede teknologier, som for eksempel Big Data og kunstig intelligens, ligger danske virksomheder ikke i top, selvom vi har potentialet til det,” siger Poul Erik Lauridsen og peger på, at der i Danmark mangler kompetencer, standarder og et fokuseret, nationalt samarbejde mellem virksomheder, vidensinstitutioner og kommuner på Smart City-området.

Derfor har Gate 21 i samarbejde med en række toneangivende vidensinstitutioner og virksomheder etableret Smart City Cluster Denmark – et nyt landsdækkende innovationsnetværk, som skal sikre fælles retning, vidensdeling og øget samarbejde. Netværkets medlemmer tæller ved lanceringen blandt andet 20 kommuner, tre regioner, adskillige forskningsinstitutioner og en lang række virksomheder som for eksempel IBM, TDC, Ørsted, Signify og mange flere.

”Vi mangler stadig for alvor at tage skridtet fra pilotprojekter til skalering, hvis vi vil gøre Danmark til et af de steder i verden, der er længst fremme med at skabe borgervenlige, bæredygtige byer, der udnytter de teknologiske muligheder optimalt. Det skal vi have til at ske, så danske virksomheder kan bruge det som springbræt for at sikre deres andel af et accelererende internationalt Smart City-marked. Det er den opgave, vi forsøger at løfte med det nye Smart City Cluster Denmark,” slutter Poul Erik Lauridsen.

 

Smart City Cluster Denmark lanceres fredag den 24. maj

Smart City Cluster Denmark lanceres fredag den 24. maj som en del af en temadag under overskriften
”Kan digitaliseringen redde verdensmålene?”

Dagen byder foruden en introduktion til innovationsnetværket også på paneldebatter, matchmaking og konkret idéudvikling til, hvordan digitaliseringen kan være en driver for grønne bæredygtige løsninger.

Analysen ”Smart City i Danmark” er udarbejdet af Damvad Analytics på vegne af Smart City Cluster Denmark og Gate 21 og støttet af Bloxhub, Dansk Erhverv og State of Green.

Analysens hovedkonklusioner præsenteres på dagen. Hele analysen udgives i juni måned.

Kilde: Smart City i Danmark, Damvad Analytics, 2019.

[I] [Arup & CEDI, 2016]: “Growing Smart City in Denmark”
[II] Smart city i Danmark, Damvad Analytics 2019

Om Smart City Cluster Danmark

Smart City Cluster Denmark er et nyt dansk initiativ, der skaber en samlet ramme for de mange virksomheder, forskningsmiljøer, byer og projekter i Danmark, der arbejder med digitalisering af byer og lokalsamfund, også kaldet Smart City.

Smart City Cluster Denmark er finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet, og drives af Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Force Technology, Dansk Center for Lys og Gate 21. Sekretariat for innovationsnetværket drives af Gate 21.  

Læs mere på smartcitycluster.dk