E-SAVE-vejledning er nu en del af BR18

af | feb 21, 2018

I projektet E-SAVE viste en af udfordringerne sig at være byggesagsbehandlernes usikkerhed om Bygningsreglementets holdning til bevaringsværdige bygninger. Det er der nu kommet en afklaring på, som refererer til E-SAVE-vejledningen ”Bevár, renovér og spar energi”.

I det afsluttede Gate 21-projekt E-SAVE var målet at lette sagsbehandlingen hos kommunerne, når en privat eller almen bygherre ønsker at (energi)renovere en bevaringsværdig boligejendom. Derfor udviklede projektet i samarbejde med Københavns, Frederiksberg og Gladsaxe kommuner en vejledning til kommunale byggesagsbehandlere. Den viser, hvordan energitiltag og bevaringsværdier kan hænge sammen, og hvordan man kan håndtere dialogen med den enkelte bygherre.

En af udfordringerne i projektet viste sig at være en usikkerhed blandt byggesagsbehandlere om, i hvor høj grad Bygningsreglementet undtager boligejere i at foretage energiforbedringer i bevaringsværdige ejendomme. Det kommer Bygningsreglementet 2018 (BR18) nu med en afklaring på: energiforbedringer bør foretages, uden at det forringer den pågældende bygnings bevaringsværdier. BR18 nævner desuden, at: ”(…) i forbindelse med større renoveringsarbejder på bevaringsværdige bygninger bør potentielle energiforbedringer altid indgå i forhåndsdialogen mellem kommunen og bygningsejere og/eller dennes rådgiver.” Her refererer BR18 til E-SAVE-vejledningens redskaber til brug i byggesagsbehandlingen.

Hvis du gerne vil vide mere om redskaberne, kan du finde vejledningen “Bevár, renovér og spar energi” her.

Du kan læse mere om krav og vejledning til energiforbedringer i fredede og bevaringsværdige bygninger i BR18 her.