Energi- og CO2-regnskabet bliver en fast del af Sparenergi.dk

Værktøjet ”Energi- og CO2-regnskabet” bliver et permanent tilbud på Energistyrelsens hjemmeside Sparenergi.dk og er samtidig blevet udbygget med flere datasæt og opdaterede tal.

af | 9. juli - 2020 | Energiomstilling

 

Energi- og CO2-regnskabet har siden 2012 hjulpet en lang række kommuner med at få overblik over deres energi- og klimaregnskab ved at gøre det let for kommunale energiplanlæggere at trække relevante data ud om kommunernes energiforbrug. Værktøjet er blevet til i et samarbejde mellem Energistyrelsen og KL og siden 2018 har næsten 40 kommuner, med støtte fra Realdania, deltaget i samarbejdet, mens beregneren løbende er blevet udbygget med flere og mere præcise datasæt.

Det vækker derfor glæde hos Gate 21, som er med til at drive sekretariatet for Energi- og CO2-Regnskabet i samarbejde med Energiforum Danmark, at Energistyrelsen vil gøre regnskabet permanent tilgængelig på Sparenergi.dk:

”Energi- og CO2-regnskabet bliver løbende justeret med flere og endnu mere præcise datasæt – senest med bedre forbrugsoverblik på transportområdet og opdaterede varmedata fra BBR. Samtidig er der kommet langt mere detaljerede baggrundsdata, som giver kommunerne bedre muligheder for at få indsigt i baggrunden for beregningerne. Vi står med et stærkere værktøj end nogensinde før, og derfor glæder det os at Energistyrelsen fortsat har valgt at stille værktøjet til rådighed på den eksisterende platform, hvor det kan blive til glæde for alle landets kommuner,” lyder det fra Martin Dam Wied, programleder for energiområdet i Gate 21.

 

Nye datasæt styrker beregningerne

Energi- og CO2-regnskabet viser, hvor meget CO2 en kommune udleder fra eksempelvis produktion, private husholdninger og på transport – og især på transportområdet er der sket væsentlige justeringer det seneste års tid. Der er blandt andet kommet data om landets lokalbaner, ligesom der også er lagt information om 24 færgeruter ind. Senere på året følger en ny og mere retvisende opgørelsesmetode for landbruget.

”På trods af, at der fortsat er behov for forbedringer af nogle af vores datasæt, så gør beregneren det lettere end nogensinde at opsætte et kommunalt energi- og klimaregnskab. Det håber vi, at flere kommuner vil benytte sig af, og samtidig være med til at give den feedback, der kan gøre beregneren endnu bedre. Vi glæder os i hvert fald til at fortsætte det positive samarbejde med både kommuner, KL, Realdania og Energistyrelsen,” lyder det fra Martin Dam Wied.

Også hos KL ser man frem til et fortsat tæt samarbejde om beregningsværktøjet:

”At opgøre en klimaindsats kræver et godt måleredskab. Og at sammenligne indsatser på tværs af kommunegrænser kræver, at man bruger det samme redskab. Det er baggrunden for, at vi fra KL har anbefalet at satse på Energi- og CO2-regnskabet som den fælles målemetode for alle kommuners klimaregnskaber. Derfor synes vi, det er meget positivt, at Energistyrelsen har besluttet en permanent forankring af redskabet. Nu kan vi fokusere på at videreudvikle målemetoden, så den bliver endnu bedre til at måle de kommunale klimaindsatser. Det arbejde vil KL bidrage aktivt til som medlem af styregruppen for Energi- og CO2-regnskabet,” lyder det fra Sara Røpke, kontorchef i KL’s kontor for Teknik og Miljø.

Energi- og CO2-regnskabet kan findes på: https://sparenergi.dk/offentlig/vaerktoejer/energi-og-co2-regnskabet

 

OM ENERGI- OG CO2-REGNSKABET

Energi- og CO2-regnskabet vil fremover være permanent tilgængelig på sparenergi.dk

Værktøjet har eksisteret siden 2012 og er siden 2018 videreudviklet i et samarbejde mellem Realdania, knap 40 kommuner og en række regioner.

Energi- og CO2-regnskabet er især tiltænkt kommunale energiplanlæggere, som får lettere ved at skabe overblik over det kommunale energi- og CO2-forbrug.

Data fra Energi og CO2-regnskabet kan ikke blot bruges i arbejdet med kommunale energi- og klimaplaner, men også til at skabe overblik og samarbejde på tværs af kommuner og regioner.

Energi- og CO2-regnskabet er fortsat i en betaversion og udbygges løbende med nye datasæt i tæt samarbejde med deltagerkommunerne.

Energi- og CO2-regnskabet ejes af Energistyrelsen. Sekretariatet består af Energiforum Danmark og Gate 21 som står for den løbende opdatering og vedligehold.

Flere nyheder om Energiomstilling:

Vær med i nyt projekt om lavbundsjorder

Læs mere her

DG STORE og REEL på Fehmarnbelt Days

Læs mere her

Energi på Tværs – konkrete resultater set fra VEKS

Læs mere her

 

Flere nyheder om Energiomstilling:

Vær med i nyt projekt om lavbundsjorder

Læs mere her

DG STORE og REEL på Fehmarnbelt Days

Læs mere her

Energi på Tværs – konkrete resultater set fra VEKS

Læs mere her