Projektet Energi på Tværs er et stærkt, bredt og vigtigt tiltag, der kan bidrage til at realisere Paris-aftalens målsætninger og gøre Greater Copenhagen til den førende region i verden for grøn omstilling og vækst. I samarbejdet deltager 33 kommuner, 10 forsyningsselskaber og Region Hovedstaden – tilsammen repræsenterer de næsten 2.000.000 mennesker. Partnerne står på et fælles grundlag – en vision om at el- og varmeforsyningen er fossilfri i 2035 og transportsektoren i 2050.

Energi på Tværs koordinerer og samarbejder om energiomstillingen i hele hovedstadsområdet gennem strategiske energiplanlægning. Det er unikt og ikke mindst innovativt at så mange centrale aktører er enige om en fælles agenda og konkret energivision. Det giver en fælles ramme og retning, som gavner og styrker den grønne omstilling – den sker med større hastighed, større effektivitet, færre fejlinvesteringer og færre suboptimeringer end hvad aktørerne ville have formået individuelt.

Vi kommer til at se tilbage på Energi på Tværs, som helt afgørende for at vi lykkedes med den grønne omstilling. Det brede tværgående partnerskab er vores styrke,” siger Sophie Hæstorp Andersen, Regionsrådsformand, Region Hovedstaden.

25. maj holder Energi på Tværs Energipolitisk Topmøde. Her bliver bland andet den Fælles Strategiske Energiplan præsenteret. Læs mere om projektet og find allerede nu resultaterne her.

Du kan hente publikationen her – Energi på Tværs finder du på side 95.