Energi på Tværs III: fra fælles vision til fælles handling

af | jun 11, 2019

33 kommuner og 11 forsyningsselskaber sætter nu handling bag planerne om at gøre først energi- og senere transportsektoren fossilfri. Det sker i tredje fase af hovedstadsprojektet Energi på Tværs.

Fossile brændstoffer skal være fortid. Det har Region Hovedstaden besluttet sammen med regionens kommuner og forsyningsselskaber. Fra 2035 skal hovedstadsregionens energisektor være baseret på vedvarende energi. Det skal også gælde transportsektoren fra 2050.

Den tredje fase af Energi på Tværs fokuserer på otte-ni konkrete omstillingsprojekter, som har det til fælles, at de involverer både kommuner, forsyningsselskaber og organisationer. Et eksempel er udrulning af geotermi i Nordsjælland, hvor både fjernvarmeselskaber, kommuner og operatørselskaber deltager.

”Det er mere nødvendigt end nogensinde, at vi samarbejder om at udvikle og omstille fremtidens energiforsyning. Derfor er det vigtigt, at de mange kommuner og forsyningsselskaber nu kan tage næste skridt og handle på planerne, der blev lagt i anden fase af projektet,” siger Poul Erik Lauridsen, der er direktør i Gate 21, som leder Energi på Tværs.

Konkret handling på tværs af aktører og kommunegrænser

Mange af aktiviteterne i Energi på Tværs vil tage udgangspunkt i den strategiske energiplan og handlingsplanen Roadmap 2025, som indeholder 34 konkrete forslag til handling. Roadmap 2025 var resultatet af anden fase af Energi på Tværs og sætter rammerne for den fælles energiomstilling, men planen skal omsættes til handling i de enkelte kommuner og forsyningsselskaber. I flere kommuner og forsyningsselskaber er der iværksat en række tiltag, der allerede nu bidrager til den fælles omstilling.

”Det er afgørende for fase tre, at vi viser, at vi kan implementere forslagene smart. Det vil sige på tværs af selskaber og kommuner, at vi ikke suboptimerer, og at vi kan formidle arbejdet både lokalt og regionalt, så det bliver synligt for alle, at vi i hovedstadsområdet både har taget et stort ansvar på os og sætter handling bag ordene,” siger Kamma Eilschou Holm, der er næstformand for styregruppen i Energi på Tværs og direktør for CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab).

 

Energi på Tværs III fokuserer på fem hovedemner 

  • Geotermi
  • Fjernvarme
  • Hybridvarmepumper
  • Transport
  • Energibesparelser i etageboliger og parcelhuse

Stærk partnerkreds med nye deltagere

Det er første gang, at så mange kommuner og forsyningsselskaber er indgået et tværgående samarbejde om vision og handling for den grønne energiomstilling. Siden afslutningen af anden fase af Energi på Tværs er deltagerkredsen vokset, idet Danmarks største forsyningsselskab, Ørsted, har sluttet sig til projektet, så der nu er 11 forsyningsselskaber med.

”Energi på Tværs er helt i tråd med vores egen vision om en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Med vores viden og erfaring med grøn energiproduktion og ombygning af vores kraftvarmeværker har vi gode muligheder for at bidrage til, at Region Hovedstaden når sine mål,” siger Ina Hyttel Hammershaimb, der er varmesalgschef i Ørsted.

 

Energi på Tværs III

Energi på Tværs bygger på den vedtagede energivision, at hovedstadsregionen skal være førende inden for grøn omstilling og vækst. I 2035 skal hovedstadsregionens el- og varmeforsyning være fossilfri og transportsektoren skal være fossilfri i 2050.

I projektets tredje fase deltager der foreløbig 33 kommuner:

Samtlige 29 kommuner i Region Hovedstaden: Albertslund, Allerød, Ballerup, Bornholms Regionskommune, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk. Fra Region Sjælland deltager Greve, Køge, Roskilde og Solrød Kommune.

Derudover deltager 11 forsyningsselskaber: ARC, Argo, CTR, HMN-Gasnet, HOFOR, Norfors, Hillerød Forsyning, Forsyning Helsingør, VEKS, Vestforbrænding og Ørsted.

Projektet er støttet af Region Hovedstaden og løber frem til udgangen 2021.

For mere information kontakt seniorprojektleder Anders Hasselager mail eller telefon 5389 7004.