FUTURE | Case 4: Energioptimering gennem smarte grids i bygninger

af | jun 27, 2019

Foto: Arkivfoto

På hospitalsområdet kræver forskellige bygninger forskellige energiforsyninger på forskellige tidspunkter af dagen, og hvor en stabil komfort er vigtigst visse steder, kan andre steder stå tomme i længere perioder.

Casen vil skabe en smartere styring af varme og kulde i sygehusbygninger igennem fjernstyring af fjernvarmenettet med det formål at effektivisere energiforbruget og dermed formindske det. Dette implementeres igennem en fleksibel platform til afbalancering af energistrømme, der på længere sigt vil rumme nye tjenester og løsninger såsom optimeringstjenester og handelsplads for overskudsenergi mm. Der tages udgangspunkt i relevante bygninger på Skåne Universitetshospital i Malmø, som testes og valideres under projektet

Igennem indsamling af data og arbejde for at forbedre algoritmen til energieffektivitet, vil løsningen blandt andet give mulighed for at kontrollere varmeforsyningen til bygninger, uden at det påvirker indeklimaet.

 

Webinar omhandlende energifleksibilitet

 

 

Case ejere: E.ON Energilösningar

Samarbejdspartnere: Region Skåne

Kontaktinfo: Karolina Ekerlund

FUTURE består af syv visionære casesamarbejder på tværs af de tre regioner i Greater Copenhagen. De syv cases tester og demonstrerer forskellige teknologier, værktøjer eller forretningsmodeller inden for vedvarende energi eller udnyttelse af ressourcer. 

Læs mere om projektet FUTURE her.

FUTURE  støttes af Den Europæiske Regionaludviklingsfond & Interreg ÖKS, samt tre regioner.