Fællesskabet for dynamiske by-data er stiftet

Fællesskabet skal bidrage til udvikling af dynamiske data, der kan være afgørende for at opnå konkrete resultater indenfor den grønne omstilling i kommuner og regioner.

Fællesskabet for dynamiske by-data er nu blevet stiftet, med Lars Christensen fra Høje-Taastrup Kommune som formand for styregruppen. Fællesskabet skal gennem konkrete testcases og strategisk arbejde bidrage til udvikling af dynamiske data, der kan være det afgørende skridt videre for at opnå målsætningerne indenfor den grønne omstilling, som kommuner og regioner har opsat. Anvendelse af løsninger med IoT og realtidsdata kan øge kommunernes indsigt og viden, både når det handler om klimasikring, byplanlægning, mobilitet, bygningsdrift og energiomstilling.

“Fællesskabet støtter op om vigtige mål, der lige er lanceret i det kommunale digitaliseringsprogram om brug af data og teknologier til at løse klima og ressource udfordringerne, fælles datastrategi og standarder,” udtaler Lone Kelstrup, Programleder for Smarte Byer & Lokalsamfund i Gate 21. 

Fællesskabet har særlig fokus på at udnytte mulighederne i ny teknologi, data og digitalisering, som bidrager til en mere innovativ, grøn region med højere livskvalitet for regionens borgere. Derigennem skal kommuner og regioner stimuleres til at igangsætte aktiviteter, der kan bidrage til gevinster inden for teknik- og miljøområdet. Dermed bliver projektets mål at skabe konkrete løsninger for kommuner og regioner på området gennem fællesskabets deling af viden, erfaringer og kompetencer.

Ønsker din kommune også at være en del af fællesskabet? Kontakt senior projektlederne:

Lise Søderberg på lise.soederberg@gate21.dk eller
Morten Koed Rasmussen på morten.koed.rasmussen@gate21.dk.

BAG FÆLLESSKABET

Fællesskabets formål er at skabe en ramme for innovation og digitalisering, som til en start vil tage afsæt i teknik- og miljøområdet. Fællesskabet vil være et handlende fællesskab, der stimulerer til arbejde og innovation med data og digitalisering. Bag initiativet står kommunerne fra de tre projekter: Den Regionale Datahub, Sikker og Anvendt Data og Smart City Cyber Security Lab og støttes af DOLL.

Flere nyheder om Smarte Byer & Lokalsamfund:

Når data ændrer adfærd

Læs mere her

Frederiksberg Kommune baner vejen for flere energibesparelser og optimeret drift i offentlige bygninger

Læs mere her

Hvordan undgår vi, at kommunerne drukner i komplekse IoT løsninger?

Læs mere her

 

Flere nyheder om Smarte Byer & Lokalsamfund:

Når data ændrer adfærd

Læs mere her

Frederiksberg Kommune baner vejen for flere energibesparelser og optimeret drift i offentlige bygninger

Læs mere her

Hvordan undgår vi, at kommunerne drukner i komplekse IoT løsninger?

Læs mere her